Play-Icon

kunder

 • Ascom

  ”Antura Projects visade sig vara ett verktyg med stora möjligheter att följa upp historiska data. Vi upplevde också en vilja att ständigt utveckla funktioner och produkter.”

  Läs kundberättelse
 • Assa Abloy

  "Med Antura Projects underlättas samarbete och samordning på ett avgörande sätt. Antura Projects täcker alla de behov vi har."

 • Atea

  När Atea valde Antura Projects som projektverktyg gjordes det tidigt tillgängligt för hela organisationen. Det framgångsrika införandet belönades senare med utmärkelsen Best Implementation Award, Private Sector vid Anturadagen.

  Läs kundberättelse
 • Eskilstuna Kommun

  Eskilstuna Kommun efterfrågade ett system som skulle stötta samtliga projekt samt projektledare inom organisationen och efter en upphandling föll valet på Antura Projects.

  Läs kundberättelse
 • Fagerhult

  ”Allt projektrelaterat arbete inom varumärket Fagerhult är samlat i Antura Projects, vilket är mycket värdefullt för oss. Ett gemensamt projektverktyg ger en bra överblick över våra produktutvecklingsprojekt och underlättar det globala samarbetet.”

  Läs kundberättelse
 • Familjebostäder

  "Användandet av Antura Projects har gett oss större möjligheter till gemensam uppföljning och dialog för projektmedlemmar inom alla avdelningar. Det har skapat flera synergieffekter såsom en större samsyn på verksamheten.”

  Läs kundberättelse
 • Göteborgs Stad

  Göteborgs Stad Trafikkontoret har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB samt Park- och Naturförvaltningen upphandlat Antura Projects som gemensamt verktyg för projekt- och portföljhantering.

 • Göteborgs Stad Lokalförvaltningen

  Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Man har upphandlat ett projektverktyg med syfte att få en bättre planering, uppföljning och styrning av de ca 1000 projekt som ingår i projektportföljen. Valet föll på Antura Projects.

  Läs kundberättelse
 • Göteborgs universitet

  ”Att Antura Projects kan användas som ett planeringsverktyg i projekt och förvaltning i kombination med uppföljning av utfall och prognos bidrar starkt till att vi valde systemet. Funktioner såsom lägesrapportering med risker och portföljaggregering ger goda möjligheter till styrning av vår portfölj.”

  Läs kundberättelse
 • Husqvarna

  "Vi valde Antura Projects för Husqvarna Groups globala projektverksamhet. Med Antura Projects har vi fått bästa tänkbara förutsättningar att strukturera och harmonisera vår projektverksamhet över hela världen!"

 • Hyde Group

  ”Antura var precis det verktyg vi letade efter. Andra PPM-system vi tittade på fokuserade mer på projektledningsdelen och inte den större bilden vi letade efter.”

  Läs kundberättelse
 • Jernhusen

  "Det har blivit enklare att komma åt rätt dokument och som projektledare ser du tydligt vad du förväntas göra vid en viss beslutspunkt. Det är lätt att få en helhetsbild över processer, planer och ekonomi."

  Läs kundberättelse
 • Jordbruksverket

  Jordbrukspolitiken står inför den största förändringen i modern tid och förändringsarbetet sker med projekt som arbetsform - i Antura Projects!

  Läs kundberättelse
 • Lantmäteriet

  Lantmäteriet är erkänt bland svenska myndigheter och verk för att ligga långt framme inom projekt- och portföljhantering. Många lyssnar på deras erfarenheter och följer i deras fotspår. Lantmäteriet har under 2011 utvärderat olika IT-stöd för att kunna växla upp sin projekt- och portföljhantering. Efter att ha tittat på några olika alternativ föll valet till slut på Antura Projects.

  Läs kundberättelse
 • Migrationsverket

  Migrationsverket är en svensk myndighet som ansvarar för migrationsfrågor såsom asyl, besök och bosättning samt medborgarskap. Omvärlden ställer stora krav på utveckling och modernisering av Migrationsverkets verksamhet. Som ett led i detta arbeta har man valt Antura Projects som verksamhetens samlade projektportföljverktyg.

  Läs kundberättelse
 • Munters

  Munters erbjuder energieffektiva produkter och lösningar som hjälper kunder i hela världen att optimera sitt inomhusklimat. Koncernen har nära 3 000 anställda i cirka 30 länder. Munters valde Antura Projects för att få kontroll på sin projektportfölj och för att ge sina projektledare ett stöd.

  Läs kundberättelse
 • Nacka Kommun

  Ett högt tryck inom stadsutvecklingen kräver ett kraftfullt och effektivt projektverktyg. Nacka, en av Sveriges snabbast växande kommuner, hanterar sedan 2008 sina stadsbyggnadsprojekt i Antura Projects. Att Antura Projects är integrerat med kommunens projektmodell samt ekonomisystem underlättar för många parter inom organisationen.

  Läs kundberättelse
 • Nynas

  Den globala oljekoncernen Nynas har valt att införa Antura Projects för sin projekt- och portföljhantering. ”Efter att ha kört Antura Projects som en pilot på Nynas under en period kan jag konstatera att systemet faktiskt är betydligt enklare att konfigurera och arbeta i än vad jag trodde och klart bättre än de verktyg vi använt tidigare.”

  Läs kundberättelse
 • Outokumpu

  ”Att samla allt arbete relaterat till R&D i ett system har visat sig ge fler fördelar än väntat, såsom effektivare samarbete och informationsutbyte samt förbättrad allokering av resurser.”

  Läs kundberättelse
 • PostNord

  "Vi sökte ett projekt- och portföljhanteringsverktyg att växa med och som är rätt i vår nuvarande situation. Vi hade krav inte bara på funktionalitet utan också på kostnad, tid för implementering och grad av standard. I slutändan stod valet mellan några leverantörer och avgörande blev då användarvänlighet, lättarbetat gränssnitt och hur Antura i samråd med kunderna utvecklar verktyget. Vi blir en aktiv del i deras utveckling. Detta bekräftades också med ett stort antal referenskunder vilket avgjorde valet."

  Läs kundberättelse
 • Region Kronobergs län

  Region Kronobergs län har valt Antura Projects för att få en bättre överblick av verksamhetens och projektkontorets samtliga projekt. Fokus ligger även på stöd för projektledare, tidrapportering och resurshantering.

  Läs kundberättelse
 • Region Östergötland

  Region Östergötland har upphandlat ett komplett system för projektplanering, projektstyrning, projektportfölj, projektuppföljning, resurshantering, dokumenthantering och kommunikation. Valet föll på Antura Projects som var det enda utvärderade systemet i upphandlingen som uppfyllde samtliga obligatoriska krav.

  Läs kundberättelse
 • Sandvik Coromant

  "Antura Projects visade sig vara en mycket bra lösning. Systemet är förankrat i verkligheten och utvecklat av de som faktiskt driver projekten. I jämförelse upplevde vi att andra system var stora och oformliga."

  Läs kundberättelse
 • Scandi Standard

  Scandi Standard, med Kronfågel, Danpo och Den Stolte Hane i sortimentet, är Nordens största kycklingproducent. Man har nyligen etablerat ett PMO och infört Antura Projects som projekt- och portföljhanteringssystem.

  Läs kundberättelse
 • Seco

  Seco Tools är ett av världens främsta företag inom skärande metallbearbetning med närmare 5 500 medarbetare i 50 länder. "Målsättningen är att Antura skall finnas som det självklara stödet för alla projekt – oavsett varifrån i världen de drivs."

  Läs kundberättelse
 • SEK

  Efter att ha utvärderat marknadens olika projektverktyg har statliga bolaget Svensk Export Kredit (SEK) valt Antura Projects för projektverksamhetens resurs- och projektplanering samt tidrapportering.

  Läs kundberättelse
 • SJ

  "Antura Projects ger SJ ett praktiskt och enkelt verktygsstöd för såväl projektledning som portföljhantering. Våra projektledare har fått ett verktyg som hjälper dem i sitt dagliga arbete redan från dag ett."

 • SWARCO

  SWARCO, ett av de snabbast växande bolagen inom avancerade ITS och trafiklösningar i Europa, breddar användandet av Antura Projects inom den nordiska organisationen. I nästa steg kan Antura Projects komma att införas som koncernövergripande projektverktyg.

  Läs kundberättelse
 • Swedavia

  Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Swedavia valde Antura Projects som koncernens gemensamma projekt- och portföljhanteringssystem. "Införandet av systemet har varit smidigt samtidigt som mottagandet i verksamheten har varit mycket positivt."

  Läs kundberättelse
 • Svenska kraftnät

  "Genom att våra projektledare rapporterar status kring tid, kostnad, resultat och resurser förenklas uppföljningen både av enskilda projekt och projektportföljen som helhet.”

 • Svenska Mässan

  När Svenska Mässan går ifrån att vara en traditionell mässarrangör till att bli en affärsutvecklande mötesskapare ställs nya krav på projektorganisationen. Anturas konsulter bidrar med stöd och rådgivning och Svenska Mässan ser fördelar med projektverktygets stora användningsområde och breda kundbas.

  Läs kundberättelse
 • UCR

  UCR (en del av Landstinget i Uppsala Län) har nyligen tecknat avtal med Antura. Antura erbjöd något som ingen annan leverantör kunde. Ett projektverktyg med full integration med både projektmodellen PPS och med ekonomisystemet Agresso.

  Läs kundberättelse
 • Unilabs

  "Goda möjligheter till uppföljning och prioritering av projekt, funktioner för behörighetshantering tillsammans med att verktyget kunde erbjudas som molnbaserad tjänst, gjorde det enkelt att välja Antura som leverantör."

 • VA SYD

  Samordning och prioritering är i fokus när VA SYD satsar på att utveckla de bästa lösningarna för framtidens VA-tjänster. Efter en grundlig utvärdering av ett flertal projektverktyg på marknaden föll valet på Antura Projects, som erhöll högst betyg på samtliga områden och ansågs mest användarvänligt.

  Läs kundberättelse
 • Wallenstam

  ”Vi såg ett behov av att samordna, förenkla och förtydliga våra arbetssätt enligt projektmetodiken. Med Antura Projects kan vi göra det, vilket i sin tur kommer att underlätta för alla våra projektmedlemmar."

  Läs kundberättelse
 • Viktoriahem

  "Vi blev rekommenderade Antura Projects av flera personer i vår bransch som bara hade goda lovord om systemet. Därför tyckte vi från början att det var ett intressant alternativ för oss. Men vi gjorde ändå en omfattande utvärdering för att säkerställa att det passar in i vår verksamhet, vilket vi kom fram till att det verkligen gör."

  Läs kundberättelse
 • Willhem

  "Nu vet projektledarna i organisationen var projekten ligger för beslut och beslutsgången har blivit både snabbare och tydligare. Tack vare Antura har vi också blivit bättre på att följa de processer kring projekt som vi har på bolaget."

  Läs kundberättelse
 • Öresundskraft

  Efter ett framgångsrikt införande använder Öresundskraft Antura Projects för samtliga projekt inom koncernen. När projektverksamheten står inför ett paradigmskifte är ett heltäckande projektverktyg och kontinuerlig dialog med leverantören av yttersta vikt.

  Läs kundberättelse
 • Acobia
 • Affärsconcept
 • Akademikernes A kasse
 • Ale kommun
 • Alingsås kommun
 • Ambea
 • AMF Fastigheter
 • ANNOT ADVOKATBYRÅ
 • ApQ EL AB
 • Arbetsförmedlingen
 • Ascom
 • Aspia
 • Assa Abloy
 • Atea
 • Aviseq
 • AXA
 • Bankgirot
 • BillerudKorsnäs
 • Bockasjö
 • Boligforeningen AAB
 • Borlänge Energi
 • Borlänge Kommun
 • Bostads Ab Poseidon
 • Bostadsbolaget
 • Botkyrka Kommun
 • CatalystOne
 • Caverion
 • CBS Copenhagen Business School
 • Centigo
 • Chalmers Fastigheter
 • Chuv
 • CobHam
 • CHP
 • Copenhagen Airport
 • Copenhagen Business School
 • CSN
 • Danderyds kommun
 • Dayspring
 • Destination Uppsala
 • Dometic Group
 • Domstolsverket
 • DSB
 • Egnahemsbolaget
 • Electrolux
 • Eltel
 • Elvaco
 • Enento
 • Eskilstuna Kommun
 • Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
 • Fagerhult
 • Falkenbergs Kommun
 • Familjebostäder
 • Flux
 • FläkGoup
 • Fogmaker
 • Forsvarsministeriet
 • Framtiden Byggutveckling
 • Getinge
 • Got Event
 • Göteborg & Co
 • Göteborgs Energi
 • Göteborgs Hamn
 • Göteborgs Stad
 • Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
 • Göteborgs Stad Parkering
 • Göteborgs universitet
 • Göteborgslokaler
 • Halmstad Energi & Miljö
 • Haninge kommun
 • Helsingborgs stad
 • Hertz
 • Higab
 • Hoist Finance
 • Huddinge kommun
 • Huge
 • Husqvarna
 • Hyde Group
 • ICA
 • Ikano Bostad
 • INAB – Infrastruktur i Umeå
 • Inera
 • Infranord
 • ITAB
 • Jernhusen
 • Jordbruksverket
 • Järfälla Kommun
 • Jönköping Kommun
 • Kalmar kommun
 • Kalmar Vatten
 • KFAB
 • Kraftstaden Fastigheter
 • Kriminalvården
 • Kronofogden
 • Kungsbacka Kommun
 • Laholms kommun
 • Lantmännen
 • Lantmäteriet
 • Lejonfastigheter
 • LFV
 • Linköpings kommun
 • Liva
 • Loomis
 • Lunds kommun
 • Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
 • Malmö Stad
 • Midroc Automation
 • Migrationsverket
 • MittSverige Vatten AB
 • Mountain Top
 • Munters
 • Mycronic
 • Mölndala Fastighets AB
 • Mölndals stad
 • Nacka Kommun
 • Nacka vatten och avfall AB
 • NCC
 • Nodra
 • Norrenergi
 • Norrevo
 • Norrköpings kommun
 • Norrtälje kommun
 • Norrtälje Vatten & Avfall
 • NSVA
 • Nyköpings kommun
 • Nynas
 • Orust kommun
 • Outokumpu
 • Partille kommun
 • PartilleBo
 • Post- och telestyrelsen
 • PostNord
 • Preem
 • Premo
 • Region Dalarna
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar Län
 • Region Kronobergs län
 • Region Norrbotten
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Sörmland
 • Region Västerbotten
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Rescan
 • RG Bostad
 • Rigsarkivet
 • Riksbyggen
 • Riksrevisionen
 • Roslagsvatten
 • Rusta
 • Saab
 • Salems Kommun
 • Sandvik
 • Sandvik Coromant
 • Scandi Standard
 • Seco
 • SEK
 • SJ
 • Skellefteå kommun
 • Skellefteå Kraft
 • Skolfastigheter I Stockholm
 • Skolverket
 • SL
 • Sollentuna Kommun
 • SPV Statens tjänstepensionsverk
 • Statens servicecenter
 • Stockholm Stad Stadsarkivet
 • Stockholms Stad
 • Stockholms Stad Miljöförvaltningen
 • SWARCO
 • Swedavia
 • Svensk Travsport
 • Svenska kraftnät
 • Svenska Mässan
 • Södertälje kommun
 • Tekniska verken
 • Tepe
 • The Swedish Club
 • TietoEvry
 • Tillväxtverket
 • Toyota Material Handling
 • Trafikförvaltningen Rgeion Stockholm
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Trollhättan Energi
 • Trollhättans Stad
 • Tullverket
 • Tyresö kommun
 • UCR
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • Umeå Kommun
 • Unilabs
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Vatten
 • VA SYD
 • Wallenstam
 • Vallentuna kommun
 • Viktoriahem
 • Willhem
 • Väderstad
 • Värmdö kommun
 • Åda
 • Älvstranden Utveckling
 • Örebro kommun
 • Öresundskraft
 • Österlen VA