Play-Icon

Europeiska ERV satsar på projektverksamheten och väljer Antura Projects

Europeiska ERV, en av de största aktörerna inom privat- och tjänstereseförsäkringar, stod inför en förändringsprocess som involverade såväl den svenska som danska organisationen. I Antura Projects finns funktionalitet för att hantera projektets alla delar på ett effektivt sätt.

ERV-koncernen har sitt huvudkontor i Tyskland och finns representerat i 20 länder. På den svenska marknaden utgör Europeiska ERV en av de största aktörerna inom privat- och tjänstereseförsäkringar och försäkringar för utlandsstationerade. En stor andel av ERV-koncernens utvecklingsarbete bedrivs i projektform och under våren 2015 etablerades det nordiska projektkontoret, som består av projektledare i Sverige och Danmark.  

Under projektkontorets etablering identifierade Europeiska ERV ett behov av ett samlat projektverktyg, med stöd för planering, resurshantering, rapportering, uppföljning och tidrapportering. Projektverktyget skulle sättas upp gemensamt med den danska organisationen och syftet var att ersätta befintlig lösning: 

–Initialt använde vi i huvudsak Microsoft office för styrning av våra projekt med mallar i Excel, Word och Power Point. Även om varje verktyg gav visst stöd i sig var det svårt att få en bra översiktsbild av enskilda projekt och vår projektportfölj, sägerJessica Einarsson, Ansvarig för Nordic Project Office, Europeiska ERV.

Europeiska ERV övervägde även en koppling mot affärssystemet SAP samt en integrerad lösning mellan projektverktyg och projektmetodik, i detta fall PPS. Dessutom ställdes krav på användarvänlighet och möjlighet till olika språkversioner av verktyget. Utöver detta var informationssäkerhet en viktig fråga. 

Efter en jämförande bedömning av ett flertal projektverktygsleverantörer föll valet på Antura Projects som Europeiska ERV ansåg bäst uppfyllde de krav som verksamheten ställt. Johannes von Huelsen, VD Europeiska ERV sammanfattar: 

–Några av de viktigaste funktionerna för oss är tid- och resursplanering samt riskhantering och finansiell uppföljning av projekten. Detta kunde Antura Projects erbjuda.

Jessica Einarsson fyller i:

-Antura Projects har också en enkelhet och användarvänlighet, som är avgörande för att verktyget ska kunna hanteras av alla inom organisationen. Ytterligare är implementationstiden relativt kort för att vara ett sådant kraftfullt verktyg, vilket i vårt fall också var avgörande när vi fattade beslutet att välja Antura.

Omedelbar nytta och långsiktiga fördelar

Konfigureringen och implementeringen av Antura Projects har nu genomförts och svenska och danska projektledare arbetar i verktyget. Samarbetet mellan Antura och Europeiska ERV har inför projektstart och under genomförandet varit mycket gott.  

–Vi har haft stor nytta av Anturas konsulter i diskussioner kring framförallt resurshantering och de ekonomiska bitarna, där de har bidragit med stor kunskap kring ämnet. Vi har fått den hjälp och det stöd vi har frågat efter och Antura har i möjligaste mån försökt tillgodose våra behov

Efter en tids användning konstaterar Jessica Einarsson att:

–Antura Projects styrka är att man styr projekt- och portföljhantering inom ett och samma verktyg. Här finns funktionalitet för att hantera projektets alla delar och även integrera med vår projektmetodik. Förutom det har vi även full resurshantering inom verktyget, vilket stödjer hela organisationen i att optimera hur resurser används.

Även om nyttan är omedelbar ser Europeiska ERV även långsiktiga fördelar med Antura Projects:

–Genom verktyget förenklas vårt ganska komplexa förändringsarbete, där såväl Sverige som Danmark är involverade i projekten, säger Johannes von Huelsen.  

 

”Genom Antura Projects förenklas vårt ganska komplexa förändringsarbete, där såväl Sverige som Danmark är involverade i projekten.”

Johannes von Huelsen, VD Europeiska ERV

Europeiska ERV grundades redan 1920, då under namnet Europeiska. 2012 antogs namnet ERV, vilket är en förkortning för Europäische Reiseversicherung. ERV-koncernen har sitt huvudkontor i München och finns i representerat i 20 länder. I Sverige är Europeiska ERV en av de största aktörerna för privat- och tjänstereseförsäkringar; varje år försäkras 1,2 miljoner resenärer och 3,5 miljoner bank- och kreditkort.

www.erv.se