Play-Icon
2014-03-04

Antura lanserar Antura Projects Online Meetings

Samarbete och kommunikation är två avgörande framgångsfaktorer för att lyckas med projekt- och portföljhantering. Därför lanserar Antura nu Antura Projects Online Meetings, en kraftfull och användarvänlig mötestjänst.

Med Antura Projects Online Meetings kan du starta och schemalägga onlinemöten direkt från Antura Projects. Det tar bara några sekunder att starta igång ett onlinemöte för att exempelvis hålla en presentation eller erbjuda fjärrsupport för dina kunder, medarbetare och andra intressenter.

Alla mötesdeltagare i Antura Projects Online Meetings ser vad som delas på skärmen och kan parallellt diskutera i telefonkonferens (även med stöd för IP-telefoni, VoIP).

Genom att inte behöva ladda ner någon programvara, och med möjligheten att även kunna bjuda in mötesdeltagare som inte använder Antura Projects, öppnar Antura Projects Online Meetings upp för nya lättillgängliga och effektiva kommunikations- och samarbetsformer.

Med Antura Projects Online Meetings minskar behovet av resor, vilket sparar både tid och pengar för verksamheten samt skapar en ökad effektivitet.

”Antura har som ambition att alltid ligga i teknikens framkant och samtidigt erbjuda det bästa stödet till våra kunder och användare. Därför satsar vi stort under 2014 på att bygga ut Antura Projects med flera moderna samarbetsfunktioner. Det är mycket glädjande att vi nu kan presentera Antura Projects Online Meetings, Anturas nya lösning för onlinemöten. Det är den viktigaste satsningen vi gör inom detta område.”

Mattias Andersson, VD, Antura


Antura Projects Online Meetings finns för Windows, OS X och Linux.

Välj vilken applikation som skall visas.

Växla presentatör mellan olika deltagare.