Play-Icon
2012-01-04

Produktnyheter Antura Projects 5.5

En helt ny lösning för Dashboards, förbättrat stöd för resursförfrågningar, utökat visuellt stöd för projektmodeller och en ny multivalskontroll är några av nyheterna i den senaste versionen av Antura Projects.

Dashboards

Dashboards

En dashboard är en konfigurerbar instrumentbräda som visar information i form av så kallade ”gadgets”. Med nya lösningen för dashboards kan man:

 • Skapa obegränsat antal dashboards med olika innehåll och utseende.
 • Dela dashboards med andra användare.
 • Lägga till/redigera/ta bort gadgets (innehåll).
 • Söka gadgets.
 • Favoritmarkera andras delade dashboards för att enkelt kunna återkomma till dessa.
 • Alla gadgets har inställningsmöjligheter för att kunna filtrera fram det urval som önskas.


Följande gadgets inkluderas i version 5.5:

 • Projektlista - Visa projekt med valbara kolumner och filterinställningar.
 • Pajdiagram - Ett pajdiagram kan användas för att tydligt visa fördelningar inom olika områden.
 • Stapeldiagram - Ett stapeldiagram kan användas för att visa periodiserad data över specificerade intervall och perioder.
 • Linjediagram - Ett linjediagram lämpar sig för att visa utfall och trender på en tidsskala.
 • Bubbeldiagram - Ett bubbeldiagram kan användas för att visualisera data i fyra dimensioner.
 • Staplade kolumner - Ett diagram med staplade kolumner är lämpligt när du har flera dataserier och vill visa dem i förhållande till totalen.

Förbättrat stöd för resursförfrågan

Resursförfrågan

Stora förbättringar kring resursförfrågan som bland annat innefattar följande punkter:

 • Det går nu att förfråga tid på resurser och organisatoriska enheter (utöver roller).
 • Resursägare sätts nu som en behörighet på systemnivå eller per organisatorisk enhet.
 • Resursägare kan tilldela tid direkt till projekten (utan att redigera basplanen).
 • Tilldelade resurser planeras in direkt i planen enligt förfrågan.
 • Stöd för att mjukboka resurser, roller och organisatoriska enheter i projektet.
 • Resurser beläggs nu direkt vid tilldelning vilket förenklar arbetet på en övergripande nivå.

Utökat visuellt stöd för projektmodeller

Projektmodell

Det visuella stödet för projektmodeller har byggts ut för att ännu bättre stödja olika typer av utseenden för projektmodeller.

 • Möjlighet att ställa in om beslutspunkter ska dela faser eller ej.
 • Möjlighet att ställa in vilka beslutspunkter som innebär projektstart och projektslut. Faser och beslutspunkter som inte tillhör projektlivscykeln visas i en ljusare färg.

Förbättrad urvalsmöjlighet med multival-kontroll

Multivalskontroll

Multival-kontrollen gör att det möjligt att välja flera val i en valbar lista. Lösningen gäller samtliga filter med projekturval, resursurval och ärendeurval.

Multivalskontroll

I multival-kontrollen går det att snabbt markera och avmarkera alla val.

Dokument från mall

Nytt dokument från mall

Dialogen för att skapa ett nytt dokument i filarkivet har byggts ut med funktionalitet för att skapa dokument baserade på dokumentmallar.

Min plats – Planering

Min plats - Planering

En ny vy där man som användare/resurs kan se alla sina inplanerade åtaganden i samtliga projekt.

Historik på risker

Riskhistorik

Möjlighet att se historik för risker.

Förbättrad versionshantering av filer

Versionshistorik

Versionshistoriken för filer har byggts ut för att nu även hantera kommentarer för varje version.