Play-Icon
2012-07-03

Produktnyheter Antura Projects 5.6

Danska som systemspråk, förbättringar av användarvänlighet och prestanda, och förbättrad riskhantering är några av nyheterna i den senaste versionen av Antura Projects.

Danska som systemspråk

Utöver svenska och engelska kan nu även danska väljas som systemspråk. Utökningen av antalet systemspråk har även inneburit följande förbättringar:

 • Möjlighet att välja vilket/vilka språk som ska vara aktiverade
 • Möjlighet att välja vilket språk som nya användare ska ha som standard
 • Enklare redigering vid översättning
  • Snabbredigering genom att dubbelklicka i cellerna
  • Texter grupperas baserat på typ
  • Möjlighet att filtrera fram ännu inte översatta texter

Förbättringar av användarvänlighet och prestanda

Förbättringar av användarvänlighet och prestanda Uppdaterade celler blir gula och bleknar sedan tillbaka till vitt på samma sätt som när nya rader läggs till i tidplanen.

Ett stort antal vyer har förbättrats i flera avseenden för att öka användarvänligheten och prestandan. Detta innefattar bland annat:

 • Effektivare datahantering på servern
 • Kolumner uppdateras utan att sidan laddas om
 • Optimering av JavaScript och HTML-kod för snabbare sidladdningar

Publik projektsida

Publik projektsida

Det är nu möjligt att publicera projektinformation till en publik projektsida. Syftet med den publika projektsidan är att externa parter som inte ska ha tillgång till Antura Projects genom ett ordinarie användarkonto ändå kan hållas informerade. Informationen är alltid i realtid och sprids enkelt genom att parterna får tillgång till sidans länk. Sidan kan vid behov lösenordsskyddas. Följande information kan publiceras:

 • Projektbilden
 • Projektmodellen
 • Valfria egendefinierade projektegenskaper

Förbättrad riskhantering

Riskhantering

Stora förbättringar inom riskhantering som bland annat innefattar följande punkter:

 • Funktionalitet för att konfigurera riskmatrisens storlek samt tröskelvärden helt enligt organisationens behov
 • Funktionalitet för att definiera egna egenskaper för risker på samma sätt som för projekt, ärenden och resurser
 • Riskåtgärder representeras nu av ärenden där varje åtgärd kan ha separat status, deadline och ansvarig

Utökat stöd för tidstyper

Tidstyper

Multivalskontroller har införts för att möjliggöra jämförelse mellan valfria tidstyper i systemet och att se resursbeläggningen ur fler perspektiv. Det är nu möjligt att välja följande tidstyper och kombinationer av tidstyper:

 • Arbetstid
 • Bokad
 • Planerad
 • Tillgänglig
 • Tilldelad
 • Rapporterad
 • Rapporterad frånvaro
 • Preliminär
 • Efterfrågad
 • Arbetstid - Planerad
 • Arbetstid - Rapporterad
 • Efterfrågad - Tilldelad
 • Planerad - Rapporterad
 • Tilldelad - Planerade förfrågningar
 • Tillgänglig - Ej tilldelad efterfrågad

Prenumerationer

Prenumerationer

Dags- och veckorapporter i systemet har ersatts av prenumerationer som är rikare rapporter, där användare själva fritt kan välja innehåll, periodicitet samt när dessa ska skickas ut. En användare kan ha flera olika prenumerationer.

Färgval på leveranser, aktiviteter och milstolpar

Färgval

Funktionalitet för att ändra färg på valfria WBS-element för att exempelvis enklare gruppera eller kategorisera olika etapper i ett projekt. Detta påverkar även utseendet i Gantt-schemat.

Förbättrat projektmodellsstöd

Beslutshistorik

Stödet för projektmodeller har byggts ut för att ännu bättre stödja olika typer av projektmodeller.

 • Iteration av beslutspunkter
 • Datum för godkännande sparas nu separat från planeringsdatumet av beslutspunkten vilket ger möjligheten att upptäcka s.k. ”gate slips”
Dela faser
 • Funktionalitet för att ställa in hur beslutspunkter ska dela faser

Uppdateringar av Antura Projects for PPS

PPS Projektmodell

Antura Projects for PPS har uppdaterats för PPS OnLine 2012 och samtidigt fått flertalet tillägg.

 • Utökat stöd för PPS Medel samt tillhörande mallprojekt
 • Stöd för PPS Uppdragsledning
 • Stöd för PPS Mini
 • Mallprojekt för PPS Mini
 • Länkar till PPS färdigheter visas i rutan AllmäntProjektplats – Startsida

Enklare koppling av filer

Koppla filer

Koppling av filer till tidplanen, ärenden och projektets startsida har förenklats. Det är nu möjligt att söka fram och koppla befintliga filer på ett enkelt sätt direkt i dialogen. Förändringen påverkar följande:

 • Projektdokument på Projektplats – Startsida
 • Dokument som visas på den publika projektsidan
 • Filer kopplade till ärenden
 • Filer kopplade till aktiviteter

Dokumentegenskaper

Det är nu möjligt att definiera egna egenskaper för dokument på samma sätt som för projekt, ärenden, risker och resurser.

Dokumentsökning

Dokumentsökning

Sökmöjligheterna för dokument har utökats för att möjliggöra enklare och tydligare sökningar. Det går också att söka på de nya dokumentegenskaperna för att enklare och snabbare hitta rätt dokument. Förändringen gäller följande vyer:

 • Min plats – Filsökning
 • Min plats – Filarkiv
 • Projektplats – Filarkiv
 • Dialoger för filkoppling

Förbättrad multi-nerladdning av filer

Nerladdning

Nerladdningen av filer i Min plats – Filarkiv och Projektplats – Filarkiv har förbättrats i följande avseenden:

 • Inställning huruvida senaste eller samtliga versioner av filerna ska laddas ner
 • Progress som visar nerladdningsförloppet
 • Arkivering av hela filarkiv

Förbättrade portföljrapporter

Portföljrapporter De valda rapportkolumnerna kan enkelt dras och släppas i önskad ordning.

Portföljrapporterna har förbättrats i flera avseende rörande användarvänlighet och funktionalitet.

 • Enbart valda rapportkolumner visas i redigeringsdialogerna
 • Förbättrad kolumnväljare med tydliga grupperingar
 • Kolumnordning med drag och släpp
 • Kolumnsortering med stigande och fallande ordning

Area som diagramtyp

Area

Areadiagram finns nu i både Projektportfölj – Dashboards och Projektportfölj – Diagram. Areadiagram används vanligtvis för att representera växande totaler antingen med värden eller procentuellt över tid.

Staplade staplar som diagramtyp

Staplade staplar

Diagramtypen Staplade staplar är en typ av stapeldiagram där urvalet kan grupperas på liknande sätt som i pajdiagram.