Play-Icon
2012-12-18

Produktnyheter Antura Projects 5.7

Statustrender, dokumentgranskning och filterkonfigurationer är några av nyheterna i Antura Projects 5.7.

Statustrender

Statustrender Till höger om statusikoner visas nu pilar som indikerar statusarnas trend. Trendpilar visar om statusvärdet har förbättrats, försämrats eller är oförändrat i jämförelse med den senast föregående lägesrapporten (om en tidigare lägesrapport saknas visas ingen pil).

Trendpilarna visas i alla vyer och rapporter som visar statuslampor.

Dokumentgranskning

Dokumentgranskning Filarkivet har utökats med funktionalitet för att hantera processer kring granskning, godkännande och signering av dokument. I och med detta har alla versionsnummer för dokument utökats till två siffror för att representera huvud- och delversioner.

Dokumentgranskning består av följande komponenter

 • Granskning - funktionen "Skicka för granskning" används för att samla in feedback rörande ett dokument. Granskaren har möjlighet att göra justeringar i dokumentet och kommentera eventuella förändringar eller andra synpunkter på dokumentet.
 • Godkännande - funktionen "Skicka för godkännande" används för att låta en eller flera personer kontrollera ett dokument och ge sitt godkännande. Då varje person har gett sitt godkännande blir den nuvarande delversionen automatiskt en ny huvudversion.
 • Signering - används för att fastställa en slutversion av ett dokument. När ett dokument är signerat kan inga fler förändringar göras.
Besvara godkännande

Filterkonfigurationer

Filterkonfigurationer Det är nu möjligt att spara valfritt antal filterkonfigurationer i flera av systemets vyer. Alla konfigurationer sparas med namn och tillhörande beskrivning. Valfri konfiguration kan sättas som standard vilket innebär att den laddas första gången användaren går till vyn.

Datum som typ på egenskap

Datumegenskap Det är nu möjligt att skapa egendefinierade egenskaper av typen datum på projekt, dokument, ärenden, risker och användare.

En ny filtreringskontroll möjliggör avancerade urval på information enligt följande

 • Valfritt intervall
 • Dag
  • Imorgon
  • Idag
  • Igår
 • Vecka
  • Nästa vecka
  • Den här veckan
  • Förra veckan
 • Månad
  • Nästa månad
  • Den här månaden
  • Förra månaden
 • Kvartal
  • Nästa kvartal
  • Det här kvartalet
  • Förra kvartalet
 • År
  • Nästa år
  • Det här året
  • Förra året

Dokumentegenskaper i Antura Projects for SharePoint

Med tilläggsprodukten Antura Projects for SharePoint® är det nu möjligt synkronisera dokumentegenskaper mellan Antura Projects och SharePoint®, så att egenskapsvärden för synkroniserade filer är speglade mellan systemen. Funktionen är fullt integrerad med Microsoft Office och möjliggör ett smidigt sätt att utbyta metadata mellan systemen.