Play-Icon
2013-07-01

Produktnyheter Antura Projects 5.8

Simulering med scenariohantering, favoritprojekt och stöd för "burn rate" i linjediagram är några av nyheterna i Antura Projects 5.8.

Simulering med scenariohantering

Simulering

Med hjälp av simuleringsfunktionen i Antura Projects kan en användare skapa olika scenarios för att laborera med övergripande projektplanering. På så sätt går det att se vilka konsekvenser det får på budgeterade resurser, kostnader och effekter. Det går att skapa och namnge valfritt antal scenarios. Varje scenario innehåller i sin tur inställningar för:

 • Projekturval med hjälp av projektfilter
 • Vilka projekt i urvalet som ingår i scenariot (exempelvis för att pröva vad som händer om ett projekt aldrig körs)
 • Vilka resurser som ska inkluderas
 • Vilka roller som ska inkluderas
 • Vilka organisatoriska enheter som ska inkluderas
 • Om kapacitetsgränsen (max antal timmar per period) för resurser ska synas eller ej

Simuleringen görs med följande parametrar

 • Välja till eller bort enskilda projekt baserat på dess prioritet, ranking, risk eller andra relevanta underlag
 • Flytta projekt framåt eller bakåt i tiden (görs genom att dra och släppa Gantt-staplarna)

För varje urval och simulering visas resursbeläggning, kostnader eller effekter per månad.

Favoritprojekt

Med ett enkelt klick är det nu möjligt att markera sina projekt som favoriter. Favoritprojekt finns som urval i systemets alla projektfilter och gör att användaren snabbt kan se och välja favoritprojekt ur en lång projektlista.

Favoritprojekt

Stöd för "burn rate" i linjediagram

Antura Projects linjediagram har utökats med följande val för att stödja så kallad ”burn rate”:

 • Plan resurser (totalt)
 • Utfall/prognos resurser (ackumulerad)
 • Budget kostnader (totalt)
 • Utfall/prognos kostnader (ackumulerad)
 • Budget effekter (totalt)
 • Utfall/prognos effekter (ackumulerad)

Linjediagram

Valen gör att det tydligt går att se hur utfall och prognos gällande resurser, kostnader och effekter ser ut mot total budget.

Möjlighet att filtrera på statusvärden

Statuskolumner innehåller nu en filterkontroll som gör att det enkelt går att filtrera fram de statusvärden som eftersöks. Exempelvis är det möjligt att filtrera fram alla projekt som har röd och gul tidsstatus eller de som inte rapporterat status alls. Statusegenskaper kan även inkluderas i projektfilter vilket möjliggör filtrering av projekt med specifika statusvärden i vyer med projektfilter, rapporter och gadgets.

Filtrering

PDF-export av Dashboards

Vyn Dashboards är en konfigurerbar instrumentbräda som visar information om projektportföljen i form av så kallade ”gadgets”. Det är nu möjligt att exportera hela vyn som en PDF-rapport.

Export av Dashboards

Nyheter

Genom att använda systemnyheter kan information skickas ut till alla användare av Antura Projects. Alla nyheter syns på användarens startsida samt som en notifiering vid valt tillfälle för respektive nyhet. Det är även möjligt att skapa återkommande påminnelser för att exempelvis informera när ett underhållsfönster av systemet närmar sig.

Systemnyheter har stöd för flera typer av textformatering och det är också möjligt att bifoga en bild eller koppla filer till en nyhet.