Play-Icon
2012-10-09

Veckans Affärer och PAR utser Antura till 1 av 317 Superföretag i Sverige

Genom att erhålla högsta betyg fyra år i rad avseende tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering har Antura hamnat i den exklusiva skara som blivit utnämnda till 2012 års Superföretag av Veckans Affärer.

Antura är 1 av 317 företag totalt i Sverige som har utnämnts till Superföretag, den mest krävande utmärkelsen att både erhålla och bibehålla. Ser man till IT-branschen separat, vilken Antura tillhör, är det bara 32 företag för branscherna IT & Elektronik sammantaget som fått denna utnämning.

I bedömningen tar man hänsyn till och väger samman de enskilda bolagens:

  • Tillväxt

  • Vinst

  • Avkastning

  • Effektivitet

  • Kapitalstruktur

  • Finansiering

Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer under de senaste fyra åren.

De företag som på detta sätt erhåller högsta betyg under fyra år i rad är en exklusiv skara – av alla existerande aktiebolag är det endast 317 företag som kommer med på 2012 års topplista. Orsaken är förstås de tuffa kraven som modellen ställer. För att kvalificera sig handlar det inte ”bara” om hög och jämn tillväxt – här krävs långsiktig försäljningstillväxt i kombination med uthållig lönsamhet och en långsiktigt fungerande resurshushållning och finansieringsstrategi.

Läs mer http://www.par.se/lasvart/artikel/sveriges-superforetag-2012/