Play-Icon

Antura om
COVID-19

Anturas verksamhet fortsätter oförändrat

Antura har som mål att vår verksamhet så långt som möjligt skall kunna fortgå utan störningar, även i händelse av att ett krisläge i samhället uppstår, vilket den pågående COVID-19 situationen innebär för näringsliv och samhälle redan idag.

Antura är ISO27001-certifierat och vi har en fastställd Business Continuity Policy med underliggande Kontinuitetsplaner som säkerställer vår förmåga att fortsatt leverera Antura Projects SaaS, kundsupport och andra åtaganden i relation till våra kunder.

Vidare har Antura sedan flera år identifierat ett antal scenarios, utifrån vilka vi etablerat rutiner och planerat för åtgärder i händelse av att något av dessa scenarion skulle inträffa. 

Antura har exempelvis vidtagit ett antal förebyggande åtgärder i syfte att kunna bedriva verksamheten från andra platser än Anturas kontor. Exempel på åtgärder är bärbara datorer till de flesta anställda, VPN-kopplingar med flerfaktorautentisering till våra informationssystem, Private Cloud och administrativa stödsystem (t.ex. Office365). 

Vi övar regelbundet på samtliga scenarios enligt vår Kontinuitetsplan och står väl rustade för ett läge där Anturas personal till följd av COVID-19 epidemin skulle behöva arbeta hemifrån. Även i ett läge där vår personal skulle drabbas av viruset direkt och insjukna, har vi redundans och överlapp i kompetenser och ansvar för att verksamheten skall kunna fortgå utan nämnvärd störning för våra kunder och partners.

Vi kommer givetvis löpande att ha en dialog med våra kunder och följa de riktlinjer och beslut som fattas på respektive arbetsplats där våra konsulter ofta medverkar i olika implementationsprojekt.