Play-Icon

Centrerad/mitten

Ingen marginal ruta

Ingen bottenpaddingqw

efq

wef

wef

wef

Centrerad mitten

  • Gruppera projekt i portföljer, program, organisatoriska enheter och andra valfria perspektiv

  • Sortera, filtrera och sök i projektportföljen

  • Projektprioritering

  • Koppla projekt till strategiska mål

  • Stöd för huvud- och delprojekt

  • Finansiell uppföljning på portföljnivå

  • Projektegenskaper

  • Simulera resurser, kostnader och effekter i olika scenarier

  • Rapporter, diagram och dashboards