Play-Icon

Antura
Projects for
pps

Antura och Tieto erbjuder tillsammans tilläggsprodukten Antura Projects for PPS, där Antura Projects och projektmetodiken PPS är helintegrerade. 

I de flesta organisationer lever projektmetodiken och projektverktyget tillsammans i symbios. Projektverktyget hjälper projektmodellen att få en bättre spridning och acceptans i organisationen. Samtidigt är det nödvändigt att ha en väl fungerande projektmetodik för att till fullo kunna dra nytta av ett projektverktyg.

Antura och Tieto erbjuder etablerade produkter inom dessa områden. Våra gemensamma kunder såväl som marknaden i stort efterfrågar en mer integrerad lösning mellan projektverktyg och projektmetodik. Antura och Tieto har därför ett strategiskt samarbete med syfte att kunna erbjuda en helintegrerad lösning mellan våra produkter Antura Projects och PPS.

  • Samtliga PPS-projektmodeller hanteras direkt i Antura Projects
  • Stöd för PPS färdigheter i Antura Projects
  • Interaktiva projektmodeller med enkel åtkomst till PPS dokumentmallar
  • Förkonfigurerade mallprojekt för olika PPS-projektmodeller i Antura Projects
  • PPS Online inbyggt i Antura Projects
  • Länkar från vyer och WBS-element i Antura Projects till relaterade områden i PPS Online