+

Antura och Tieto erbjuder tillsammans tilläggsprodukten Antura Projects for PPS, där Antura Projects och projektmetodiken PPS är helintegrerade.

Antura Projects for PPS

I de flesta organisationer lever projektmetodiken och projektverktyget tillsammans i symbios. Projektverktyget hjälper projektmodellen att få en bättre spridning och acceptans i organisationen. Samtidigt är det nödvändigt att ha en väl fungerande projektmetodik för att till fullo kunna dra nytta av ett projektverktyg.

Antura och Tieto erbjuder etablerade produkter inom dessa områden. Våra gemensamma kunder såväl som marknaden i stort har efterfrågat en mer integrerad lösning mellan projektverktyg och projektmetodik. För att möta upp till dessa önskemål har Antura och Tieto ingått i ett strategiskt samarbete med syfte att kunna erbjuda en helintegrerad lösning mellan våra produkter Antura Projects och PPS.

”I och med samarbetet med Antura är vi övertygade om att vi kommer att kunna tillgodose ett behov hos våra gemensamma kunder. Vi kommer att kunna erbjuda en färdig integrerad lösning, med projektmodellen PPS och projektverktyget Antura Projects, som kommer bidra till företag och organisationers strävan att uppnå en effektivare projektverksamhet.”

Marie Lundström, Chef PPS, Tieto

Interaktiv projektmodell med PPS-grafik.

Enkelt att skapa nya dokument baserat på PPS dokumentmallar.

Funktioner

  • Samtliga PPS-projektmodeller hanteras direkt i Antura Projects

  • Interaktiva projektmodeller med enkel åtkomst till PPS dokumentmallar

  • PPS Online inbyggt i Antura Projects

  • Stöd för PPS färdigheter i Antura Projects

  • Förkonfigurerade mallprojekt för olika PPS-projektmodeller i Antura Projects

  • Länkar från vyer och WBS-element i Antura Projects till relaterade områden i PPS Online