Play-Icon

Integritetspolicy

Personlig information - en tillgång, ett förtroende och ett ansvar 

Det är viktigt för oss på Antura att du känner dig trygg och att du har ett förtroende för hur vi hanterar dina personuppgifter – oavsett om du är kund, anställd, leverantör eller användare av Antura. Denna policy beskriver hur Antura arbetar med personlig integritet och dataskydd och hur vi alltid eftersträvar principerna:

 • Efterfråga och hantera personuppgifter endast på laglig väg, i lagligt syfte och endast den information som är relevant för syftet. 

 • Spara aldrig personuppgifter längre än de behövs för kundvård, kundkontakter eller effektiva leveranser av Anturas produkter och tjänster. Radera dem därefter. 

 • Öppenhet kring vilka personuppgifter som finns sparade samt i vilket syfte de sparats. 

 • Korrigera personuppgifter som är felaktiga samt radera personuppgifter om så efterfrågas av den registrerade.  

Du som är kund till Antura 

Antura lagrar personuppgifter om de personer som av den juridiska avtalsparten (dvs. Anturas kund) är utsedda att vara kontaktperson gentemot Antura. Du kan vara antingen utsedd kontaktperson i t.ex. avtals- och kommersiella frågor, systemadministratör, systemförvaltare eller på annat sätt ha ett mer dedikerat ansvar rörande Anturas produkter och tjänster. För att Antura skall kunna komma i kontakt med dig och även kunna erbjuda dig en så bra och ändamålsenlig service som möjligt, sparar vi grundläggande kontaktinformation om dig, vilket innefattar namn, roll, e-postadress och telefonnummer. Utan att någon information eller personuppgift som samlas in, lagras eller hanteras i onödan, använder vi emellanåt dina personuppgifter i mailutskick, urval och enklare kundvårdsanalyser.  

Om du inte längre har kvar din roll som kontaktperson gentemot Antura, men din organisation är fortsatt kund till Antura, fortsätter vi vanligen att spara dina kontaktuppgifter. Om du finns sparad i något av våra system, märker du det genom att du regelbundet får information via mail från oss. Du erbjuds alltid möjligheten att permanent raderas från våra system. Klicka i så fall HÄR för att komma till formulär för radering av personuppgifter och data.

Om din organisation inte längre är kund hos oss raderas dina personuppgifter efter högst 10 år. 

Du som användare 

Om du är användare av Antura i din yrkesroll innebär det att det är din arbets- eller uppdragsgivare har köpt in Antura som tjänst eller produkt. Det innebär också att det är din arbets- eller uppdragsgivare som är s.k. personuppgiftsansvarig, och dit du skall vända dig om du har frågor kring hur just dina personuppgifter hanteras i Antura inom din organisation. Antura har i regel inga synpunkter på eller kännedom om vilken information som våra kunder lagrar i Antura eller hur länge informationen sparas. 

Antura som leverantör 

Antura tillhandahåller support- och konsulttjänster, vilket normalt innebär att ett fåtal personer på Antura har teknisk åtkomst till en specifik kunds Antura-miljö via ett s.k. förvaltningskonto, med syfte att kunna felsöka och på annat sätt kunna vara behjälplig för kunden. Då Antura har åtkomst till dessa miljöer medför det att Antura är s.k. personuppgiftsbiträde

Antura vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel av våra anställda har tillgång till informationen om dig som lagras i våra kunders miljöer, och deras hantering av informationen är strikt reglerad. Vilka av Anturas anställda som har åtkomst till vilka miljöer styrs och kontrolleras noggrant via en internrutin. 

Antura har en utsedd DPO (Dataskyddsrepresentant) samt även en CISO (Informationssäkerhetsansvarig) som representerar Antura i integritetsfrågor. Om en personuppgiftsincident skulle inträffa har Antura rutiner för att rapportera och hantera en sådan. 

Antura som produkt eller tjänst 

Antura ger möjlighet till den personuppgiftsansvarige att tillhandahålla dataskydd som standard genom funktioner och inställningar inbyggda i produkten. När en användare registreras i Antura, krävs ett fåtal uppgifter för att ett användarkonto ska kunna skapas. Endast förnamn, efternamn och e-post är obligatoriskt. Vilken övrig information som fylls i, avgörs av kunderna själva. 

Data som endast är aktuell och användbar under en viss tidsperiod rensas automatiskt som standard utan att vidare konfiguration behöver göras. Det finns också möjlighet att justera tidslängden denna typ av data sparas. 

Tillgängligheten till personuppgifter begränsas bäst genom att använda det inbyggda behörighetssystemet i Antura. Med hjälp av detta kan man säkerställa att rätt personer har tillgång till rätt personuppgifter. Vidare krävs det alltid att man är inloggad i Antura för att kunna se någon information, vilket gör att personuppgifter aldrig är tillgängliga för ett obegränsat antal personer. 

För att personuppgiftsansvarige ska ha de verktyg som behövs för att genomföra lämpliga skyddsåtgärder, är Antura försett med funktioner som underlättar uppgiftsminimering, pseudonymisering och rensning av data. Detta kallas för inbyggt dataskydd

Antura kommer aldrig att använda dina personuppgifter som finns sparade i Antura för något annat syfte, än att hjälpa och stödja din arbets- eller uppdragsgivare i sin verksamhet i enlighet med det avtal parterna har ingått. 

Du som är en potentiell köpare av Antura 

Antura lagrar personuppgifter om personer vi träffar på säljmöten, mässor, konferenser och andra möten med dig som potentiell köpare av Antura. 

Personuppgifterna för detta ändamål innefattar grundläggande kontaktinformation om dig, vilket innefattar namn, roll, e-postadress och telefonnummer. Dessa personuppgifter kan komma att sparas i upp till tio år eftersom säljcyklerna i vår bransch ibland kan vara mycket långa. Den rättsliga grunden för detta är intresseavvägning. 

Syftet är att du ska kunna få en så bra och ändamålsenlig service som möjligt i dina kontakter med Antura, utan att någon information eller personuppgift som samlas in, lagras eller hanteras i onödan. Du erbjuds alltid möjligheten att permanent raderas från våra system.

Du som är användare av Antura på mobila enheter 

I dessa fall används enhetens webbläsare enligt eget val och hantering av webbläsarens behörigheter sker på samma sätt som vid annan användning på internet. Du kan ta bilder och bifoga foton och dokument till ärenden i enskilda projekt. Dessa bilder/dokument/filer lagras på Antura-servern. Samma princip gäller vid upplagda dokument i projektets filarkiv via enheten. 

Du som anställd, partner och leverantör till Antura 

Om du har en pågående eller tidigare relation till Antura, som anställd, uppdragstagare, partner eller leverantör, har vi lagrat personuppgifter om dig. Syftet med lagringen är strikt affärsmässigt, dvs. Antura behöver använda personuppgifterna för att kunna betala löner, betala fakturor, betala skatter och avgifter, kontakta rätt representanter, och dylikt. Uppgifterna lagras i högst 10 år efter det att anställningen, uppdraget eller partnerskapet avslutats. Därefter raderas dina personuppgifter ur våra system, men kan givetvis komma att registreras igen om vi träffas under nya omständigheter. 

Policy för cookies

En cookie är en liten textfil som skickas av en webbplats till din dator eller mobilenhet där den lagras av din webbläsare. En cookie innehåller begränsade icke-personliga data, vanligtvis en unik identifierare och namnet på webbplatsen. Detta gör det möjligt för en webbplats att känna igen dig när du navigerar på webbplatsen och / eller varje gång du återkommer. 

Cookies används bland annat för att hålla dig inloggad, spara dina preferenser och inställningar, analysera hur webbplatsen används av dig och visa anpassad information. Cookies kan användas av den webbplats du besöker ("första parts cookie") eller av en annan organisation som tillhandahåller tjänster till den webbplatsen, såsom ett analysföretag ("tredjeparts cookie"). De kommer antingen att lagras under ditt besök ("session cookie") eller sparas på din enhet under en viss period, vilket kan vara månader eller till och med år. Syftet är då att komma ihåg ditt besök över flera surfningssessioner ("beständig cookie").

Antura använder följande cookie:
 

 • Prospect Eye (APSIS Lead)
  Cookie
  pe#
   
  Giltighetstid
  ≤ 179 dagar
   
  Användning
  Cookien används av ProspectEye (numera del av APSIS Lead) för att analysera vilka företag som besöker webbplatsen.
   

Hantering av cookies

Du kan enkelt välja hur cookies hanteras av din enhet via dina webbläsarinställningar, inklusive att vägra eller ta bort alla cookies. Observera att om du väljer att vägra cookies, kanske våra tjänster och webbplats inte fungerar korrekt och vissa tjänster inte kommer att tillhandahållas. Varje webbläsare är annorlunda, under menyn "Hjälp" i din webbläsare kan du lära dig hur du ändrar dina cookiepreferenser.

Om du fortsätter att surfa på Anturas webbplats utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du accepterar att ta emot våra cookies.