Teknik & Säkerhet Antura

Teknik & Säkerhet

Integrationer och API

Integrationer och API

Antura kan enkelt integreras mot andra systemleverantörers produkter. Vi erbjuder både webbtjänstebaserade API:er och filbaserade integrationer, vilket gör det möjligt att välja den metod som bäst passar din organisationoch era behov.

 • Plug and play Integrations är färdiga integrationer med välkända system, såsom MS SharePoint, MS Power BI och Jira.

 • Antura Open API är ett REST-baserat API för att skriva och läsa information till och från Antura.

 • Antura Integration Standard är ett standardiserat och enkelt sätt att via XML-filer importera data från andra system.

 • Custom Integration Modules är integrationsmoduler utvecklade av Antura specifikt för din organisations behov.

Autentisering och provisionering

Antura stödjer inloggning via Single Sign-On (SSO) samt med lokala konton. Det är dessutom möjligt att blanda olika inloggningsmetoder för att exempelvis stödja externa konsulter som inte har konton i AD:t.

För SSO stödjs SAML2, WS-Federation samt Windows-inloggning eller NTLM. Windows-inloggning är bara tillgängligt för on-preminstallationer.

För lokala konton finns stöd för tvåfaktorsautentisering med Time-based one-time password (TOTP) som enkelt kan användas genom att scanna en QR-kod med exempelvis Microsoft Authenticator eller Google Authenticator i mobilen. Dessutom finns det kraftfulla verktyg för att sätta upp lösenordsregler och lösenordsrotation.

Provisionering kan utföras med SCIM eller Active Directory sync. Active Directory sync finns bara tillgängligt för on-preminstallationer. Dessutom går det att provisionera användare och grupper via Antura Open API.

Säkerhet

Integrationer och API

Information utgör en av de viktigaste tillgångarna hos varje organisation. Om information försvinner, konfidentiella uppgifter stjäls eller viktiga dokument skadas kan det få allvarliga konsekvenser för en verksamhet.

Vi arbetar ständigt för att säkerställa säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet för våra kunder.

I Anturas SaaS sker kryptering av data både vid överföring (transit) och lagring (rest). Hela plattformen är designad enligt principen least privilege. Våra kunders data är helt separerade i olika databaser med unika konton för åtkomst.

Säkerhet genomsyrar hela Anturas utvecklingsarbete, från specifikation till granskning och testning. Antura jobbar med security by design och OWASP top 10. Dessutom genomförs penetrationstester av Antura regelbundet av extern part.

Svensk säker molnleverantör

Anturas molnplattform hostas via datacenter i Sverige av en svensk ISO27001-certifierad infrastrukturleverantör.

För att stödja regelverk och lagkrav lagras och behandlas all kunddata inom EU.

ISO 27001-certifierade

Antura är certifierat enligt den internationellt erkända standarden för informationssäkerhet, ISO 27001:2013 med följande definition:

“Development, maintenance, management, operations, and support of all products, solutions and services delivered by Antura.”

Antura har ett väl utvecklat och implementerat ledningssystem för informationssäkerhet. ISO 27001 bygger på standarden SS-EN ISO 27001 och innefattar dimensionerna sekretess, integritet och tillgänglighet.

Intertek, ett av världens ledande företag inom certifiering av både produkter och ledningssystem, har ingående granskat Anturas ledningssystem för informationssäkerhet.

Läs mer om Anturas arbete inom informationssäkerhet i dokumentet: Informationssäkerhet på Antura.
 
Anturas övergripande mål och inriktning för informationssäkerhetsarbetet styrs av Anturas  informationssäkerhetspolicy.

Integritet

Integrity icon

Trygg hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss på Antura att du känner dig trygg och att du har ett förtroende för hur vi hanterar dina personuppgifter oavsett om du är kund, anställd, leverantör eller användare av Antura Projects. Antura följer GDPR.

Antura med intern drift

Cogwheel icon

Intern drift (on premise) är möjlig och bygger på Microsoft Windows Server samt Microsoft SQL Server. Kontakta oss för mer information.

Språk

Integrationer och API

Antura finns i följande språkversioner:

 • Engelska

 • Tyska

 • Franska

 • Svenska

 • Danska

 • Norska

 • Finska

 • Spanska