Play-Icon

Funktioner

Antura Projects erbjuder ett heltäckande, konfigurerbart och användarvänligt stöd för projekt- portfölj- och resurshantering.

 • Portföljhantering

 • Resurshantering

 • Projektplanering

 • Kostnadshantering

 • Effekthantering

 • Tidrapportering

 • Dokumenthantering

 • Samarbete & Kommunikation

 • Ärendehantering & Kanban

 • Riskhantering

 • Projektmodellstöd

 • Rapporter & Analys

 • Diagram & Dashboards

 • Integrationer & API

Tilläggsprodukter

Antura erbjuder ett antal tilläggsprodukter vilka kompletterar och samverkar med Antura Projects.

 • Antura Projects Mobile

 • Antura Projects Viewer

 • Antura Projects IFC Viewer

 • Antura Projects for SharePoint

 • Antura Projects Smart Templates

 • Antura Projects for PPS

 • Antura Projects for XLPM

 • Antura Projects for JIRA

 • Antura Projects E-Archive