Teknik & Säkerhet Antura

Implementera & använda

Alla Anturas medarbetare arbetar för att skapa värde tillsammans med våra kunder.

Implementation

Antura har genom åren drivit över 400 implementationer i olika storlekar. Vi använder en beprövad modell för våra införanden där innehåll och omfattning anpassas utifrån kundens krav och behov.

Anturas konsulter arbetar med att skapa värde tillsammans med våra kunder. Bland annat säkerställer våra konsulter att Antura är konfigurerat för varje verksamhet och dess behov, de leder införandet och bistår i den förändring som sker då projektverktyget införs i organisationen.

Varje konsult har unik kompetens och erfarenhet men den gemensamma drivkraften består i att stötta varje kund mot att få ut maximal nytta av Antura i verksamheten. 

Antura tillhandahåller mycket erfarna projektledare för att leda införandet av Antura hos våra kunder.

Antura konfigureras med systeminställningar, behörighetsstukturer, projektmodeller, portföljstrukturer, verksamhetsprocesser, metadata och andra nödvändiga parametrar.

Behov av integrationer med andra system kartläggs för att Antura skall fungera på bästa sätt i kundens ekosystem. 

För varje ämnesområde analyseras nuläge och behov hos kunden. Det kombineras med verktygets möjligheter och best practice som Anturas konsulter kan bidra med. 

Implementera

Utbildning 

Utbildning hos Antura

För att kunna dra största möjliga nytta av ett projektverktyg som Antura rekommenderar vi att man genomför utbildningar för olika målgrupper av användare. Nyttan består i att kunna använda verktyget på ett effektivt sätt, att det är konfigurerat för verksamhetens behov och att man stöttar den förändring som sker i verksamheten vid införande av ett nytt IT-verktyg. Våra utbildningar har en stark verksamhetskoppling och bygger till största delen på praktiska övningar och best practice från den bransch man tillhör.

Våra lärare har gedigen erfarenhet av införande och användning av Antura såväl som djup kompetens inom projekt- och portföljhantering. Med Anturas utbildningar får ni en stabil bas att bygga vidare på och större möjligheter att få ut maximal nytta med Antura. 

”Bra sammanfattningar mellan de olika delmomenten. Mycket pedagogiskt genomförande. Kursledaren lyssnade in deltagarna och var flexibel vad gäller innehåll.”

”Mycket tack för en pedagogisk och bra utbildning.”

”Väl genomfört pass med både teori och övningar!”

Sagt av deltagare vid Anturas utbildningar

Support

Kontor och dator

Antura support finns tillhands för att hjälpa alla våra kunder med att besvara frågor, ge vägledning och hantera incidenter och fel. Antura support nås via e-post, telefon och Anturas inbyggda supportfunktioner.

”Jag har aldrig samarbetat med ett så bra och drivet supportgäng. Otroligt lösningsorienterade och bra i sin kommunikation.”

Sagt av kunder avseende Anturas support

 

Community

Antura har ett stort Community i Sverige genom sin omfattande kundbas.

Det finns flertalet användarföreningar, indelade per geografi och bransch. 

Dessutom, arrangeras årligen Anturadagen, den viktigaste mötesplatsen för Anturas kunder och andra branschfolk inom projekt- och portföljhantering.
 

"Ett stort tack för en mycket trevlig dag med ett otroligt bra och professionellt upplägg. Väldigt värdefullt att få insyn i hur de andra företagen har implementerat Antura"
Magnus Björk, Saab Aeronautics

"Jag vill tacka för ett alldeles utmärkt arrangemang. Det var i särklass den bästa företagsdag som jag varit med om."
Torbjörn Wenell, en av Nordens mest erfarna projektkonsulter

Detta var enligt mig den bästa Anturadagen någonsin. Tack för ett bra program och en rolig show!”
Anna Johansson, Husqvarna

Community