Antura File Viewer

Antura PPS Connector

Antura och Tietoevry erbjuder tillsammans tilläggsprodukten Antura PPS Connector, där Antura och projektmetodiken PPS är helintegrerade. 

I de flesta organisationer lever projektmetodiken och projektverktyget tillsammans i symbios. Projektverktyget hjälper projektmodellen att få en bättre spridning och acceptans i organisationen. Samtidigt är det nödvändigt att ha en väl fungerande projektmetodik för att till fullo kunna dra nytta av ett projektverktyg.

Antura och Tietoevry erbjuder etablerade produkter inom dessa områden. Våra gemensamma kunder såväl som marknaden i stort efterfrågar en mer integrerad lösning mellan projektverktyg och projektmetodik. Antura och Tietoevry har därför ett strategiskt samarbete med syfte att kunna erbjuda en helintegrerad lösning mellan våra produkter Antura och PPS OnLine.

  • Samtliga PPS-projektmodeller hanteras direkt i Antura

  • Stöd för PPS färdigheter i Antura

  • Interaktiva projektmodeller med enkel åtkomst till PPS dokumentmallar

  • Förkonfigurerade mallprojekt för olika PPS-projektmodeller i Antura

  • PPS OnLine inbyggt i Antura

  • Länkar från vyer och WBS-element i Antura till relaterade områden i PPS OnLine