Play-Icon

Samhälls
engagemang

På Antura känner vi ansvar och delaktighet i det vi gör. Våra värdeord - kvalitet, enkelhet, generositet och trovärdighet, genomsyrar vår verksamhet och företagskultur. De ligger också till grund för vårt samhällsengagemang. 

  • Vi samarbetar idag med ett 100 myndigheter, regioner/landsting och kommuner, där Anturas produkter och tjänster underlättar för dessa verksamheter att upprätthålla och vidareutveckla olika samhällsbärande funktioner.

  • Vi donerar årligen en summa pengar till olika välgörenhetsorganisationer. Tidigare år har vi donerat till Världsnaturfonden, Canderfonden, Hand in hand, Läkare utan gränser, UNHCR och Barncancerfonden.

  • Vi erbjuder Antura Projects kostnadsfritt till välgörenhetsorganisationer och rabatterat till utbildningsinstitutioner såsom universitet och högskolor.

  • Vi stöttar flertalet yrkesutbildningar i utformningen av dessa via deltagande i styrelse, styrgrupp eller motsvarande, samt mottagande av praktikanter/LiA från dessa.

  • Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och välkomnar personer för arbetsträning och vi har ett track record av fantastiska resultat för de vi välkomnat hit.

  • Vi stöttar diverse idrottsföreningar genom både sponsorskap, verktyg och kompetens vi kan bidra med.

  • Vi har en tydlig miljöpolicy och arbetar miljömedvetet för att värna vår planet.

Antura stöttar Hand in Hand för att bekämpa fattigdom genom hållbart entreprenörskap. Antura har investerat i uppstartandet av 50-tals nya företag, där vi stöttar kvinnligt företagande i Indien, Kenya och Zimbabwe. Under 2020 satsar vi mycket på att lindra effekterna av Coronapandemin för de mest utsatta, de som saknar motståndskraft och marginaler och drabbas därför extra hårt.