Sammhällsangagemang Antura

Samhällsengagemang

På Antura känner vi ansvar och delaktighet i det vi gör. Våra värdeord - kvalitet, enkelhet, generositet och trovärdighet, genomsyrar vår verksamhet och företagskultur. De ligger också till grund för vårt samhällsengagemang.

  • Vi samarbetar idag med ett 100 myndigheter, regioner/landsting och kommuner, där Anturas produkter och tjänster underlättar för dessa verksamheter att upprätthålla och vidareutveckla olika samhällsbärande funktioner.

  • Vi erbjuder Antura Projects kostnadsfritt till välgörenhetsorganisationer och rabatterat till utbildningsinstitutioner såsom universitet och högskolor.

  • Vi stöttar flertalet yrkestutbildningar i utformningen av dessa via deltagande i styrelse, styrgrupp eller motsvarande, samt mottagande av praktikanter/LiA från dessa.

  • Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och välkomnar personer för arbetsträning och vi har ett track record av fantastiska resultat för de vi välkomnat hit.

  • Vi stöttar diverse idrottsföreningar genom båda sponsorskap, verktyg och kompetens vi kan bidra med.

  • Vi har en tydlig miljöpolicy och arbetar miljömedvetet för att värna vår planet.

  • Vi donerar årligen en summa pengar till olika välgörenhetsorganisationer. Tidigare år har vi donerat till Världsnaturfonden, Cancerfonden, Hand in hand, Läkare utan gränser, UNHCR och Barncancerfonden. I år har vi valt att stötta UNHCR, Barncancerfonden, Svenska Röde Korset och Hand In Hand.

Barncancerfonden så de kan fortsätta det oerhört viktiga arbetet för att bekämpa barncancer och ge vård och stöd till de drabbade. Vår högsta önskan är att alla barn som blivit drabbade av cancer ska bli friska igen.

UNHCR så de kan fortsätta hjälpa till i krigsdrabbade Ukraina och se till att fler sårbara människor får skydd, filtar, liggunderlag, kläder, mat och mediciner. Svenska Röda Korset så de kan fortsätta att hjälpa människor som drabbas av den väpnade konfliken mellan Ryssland och Ukraina. De räddar liv i dag och kommer fortsätta att hjälpa under lång tid framåt.

Hand in Hand för att bekämpa fattigdom i låginkomstländer genom hållbart entreprenörskap. Det handlar främst om innovativa, klimatsmarta små företag inom återvinning, biodling, återbruk och ett hållbart jordbruk. På så vis bekämpas fattigdom här och nu, och samtidigt läggs grunden för långsiktigt framgångsrika och motståndskraftiga företag.

Barncancerfonden logo
UNHCR logo
Svenska Röda Korset logo
Let it grow logo