Play-Icon

Samhälls
engagemang

På Antura känner vi ansvar och delaktighet i det vi gör. Våra värdeord - kvalitet, enkelhet, generositet och trovärdighet, genomsyrar vår verksamhet och företagskultur. De ligger också till grund för vårt samhällsengagemang.

Antura samarbetar idag med ett 50-tal myndigheter, landsting och kommuner, där Anturas produkter och tjänster underlättar för verksamheter att upprätthålla och vidareutveckla olika samhällsbärande funktioner. Antura arbetar även nära ett flertal internationella organisationer och myndigheter. 

Antura donerar årligen en summa pengar till tre välgörenhetsorganisationer som Anturas medarbetare väljer utifrån egna preferenser, dock med förbehåll att organisationen är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd samt godkänd av Svensk Insamlingskontroll. Detta ger oss en trygghet i att de donerade medlen förvaltas väl och verkligen gör skillnad för människor runt om i världen. 

Under 2019 har vi valt att samarbeta med Hand in Hand för att bekämpa fattigdom genom hållbart entreprenörskap. Vi donerade även, i samband med Anturadagen 2019, en summa pengar till Världsnaturfonden WWF och deras arbete med att skydda de marina ekosystemen.