Play-Icon

Samhälls
engagemang

På Antura känner vi ansvar och delaktighet i det vi gör. Våra värdeord - kvalitet, enkelhet, generositet och trovärdighet, genomsyrar vår verksamhet och företagskultur. De ligger också till grund för vårt samhällsengagemang. 

 • Vi samarbetar idag med ett 100 myndigheter, regioner/landsting och kommuner, där Anturas produkter och tjänster underlättar för dessa verksamheter att upprätthålla och vidareutveckla olika samhällsbärande funktioner.

 • Vi erbjuder Antura Projects kostnadsfritt till välgörenhetsorganisationer och rabatterat till utbildningsinstitutioner såsom universitet och högskolor.

 • Vi stöttar flertalet yrkesutbildningar i utformningen av dessa via deltagande i styrelse, styrgrupp eller motsvarande, samt mottagande av praktikanter/LiA från dessa.

 • Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och välkomnar personer för arbetsträning och vi har ett track record av fantastiska resultat för de vi välkomnat hit.

 • Vi stöttar diverse idrottsföreningar genom både sponsorskap, verktyg och kompetens vi kan bidra med.

 • Vi har en tydlig miljöpolicy och arbetar miljömedvetet för att värna vår planet.

 • Vi donerar årligen en summa pengar till olika välgörenhetsorganisationer. Tidigare år har vi donerat till Världsnaturfonden, Canderfonden, Hand in hand, Läkare utan gränser, UNHCR och Barncancerfonden. I år har vi valt att stötta Barncancerfonden, Hand In Hand och Min Stora Dag.
   
  Barncancerfonden så de kan fortsätta det oerhört viktiga arbetet för att bekämpa barncancer och ge vård och stöd till de drabbade. Vår högsta önskan är att alla barn som blivit drabbade av cancer ska bli friska igen.
   
  Hand in Hand för att bekämpa fattigdom i låginkomstländer genom hållbart entreprenörskap. Det handlar främst om innovativa, klimatsmarta små företag inom återvinning, biodling, återbruk och ett hållbart jordbruk. På så vis bekämpas fattigdom här och nu, och samtidigt läggs grunden för långsiktigt framgångsrika och motståndskraftiga företag.
   
  Min Stora Dag som uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. En Stor Dag ger kraft att fortsätta kämpa i en tuff vardag.