Sammhällsangagemang Antura

Samhällsengagemang

På Antura känner vi ansvar och delaktighet i det vi gör. Våra värdeord - kvalitet, enkelhet, generositet och trovärdighet, genomsyrar vår verksamhet och företagskultur. De ligger också till grund för vårt samhällsengagemang.

  • Vi samarbetar idag med ett 100 myndigheter, regioner/landsting och kommuner, där Anturas produkter och tjänster underlättar för dessa verksamheter att upprätthålla och vidareutveckla olika samhällsbärande funktioner.

  • Vi erbjuder Antura Projects kostnadsfritt till välgörenhetsorganisationer och rabatterat till utbildningsinstitutioner såsom universitet och högskolor.

  • Vi stöttar flertalet yrkestutbildningar i utformningen av dessa via deltagande i styrelse, styrgrupp eller motsvarande, samt mottagande av praktikanter/LiA från dessa.

  • Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och välkomnar personer för arbetsträning och vi har ett track record av fantastiska resultat för de vi välkomnat hit.

  • Vi stöttar diverse idrottsföreningar genom båda sponsorskap, verktyg och kompetens vi kan bidra med.

  • Vi har en tydlig miljöpolicy och arbetar miljömedvetet för att värna vår planet.

  • Vi donerar årligen en summa pengar till olika välgörenhetsorganisationer. Tidigare år har vi stöttat Världsnaturfonden, Cancerfonden, Hand in Hand, Läkare utan gränser, UNHCR, Svenska Röda Korset och Barncancerfonden. I år har vi valt att stödja SOS Barnbyar, Cancerfonden och UNHCR.

SOS Barnbyar för att säkerställa varje barns rätt till en trygg uppväxt. Genom att påverka myndigheter och beslutsfattare strävar SOS Barnbyar efter att hålla familjer samman. De stärker föräldrar för att förhindra att de tvingas skiljas från sina barn och står till tjänst om det värsta redan har inträffat. SOS Barnbyar ger barn och unga möjligheter att forma sina liv och bidra till en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen.

Cancerfonden för att möjliggöra fortsatt finansiering av ledande cancerforskning, spridning av kunskap om cancer och påverkan av beslutsfattare i viktiga frågor. Cancerfonden arbetar för att minska antalet cancerfall och öka överlevnaden för dem som drabbats. Visionen är att helt besegra cancer.
 
UNHCR
så de kan fortsätta hjälpa till i krigsdrabbade Ukraina och se till att fler sårbara människor får nödvändigt skydd, filtar, liggunderlag, kläder, mat och mediciner. Deras insatser räddar liv idag och kommer att fortsätta hjälpa under lång tid framöver.

Barncancerfonden logo
UNHCR logo
Svenska Röda Korset logo