Antura File Viewer

Antura SharePoint Connector

Antura SharePoint Connector innebär en sömlös integration mellan Antura och Microsoft SharePoint.

Microsoft SharePoint är en av de mest spridda plattformarna för samarbete, informations- och dokumenthantering samt intranät. 

Den kraftfulla funktionalitet och de omfattande möjligheterna som finns i Antura  är i vissa fall överlappande med den som finns i Microsoft SharePoint, men genom Antura SharePoint Connector kan man få ut det bästa av båda systemen. 

Antura SharePoint Connector är mycket enkel att konfigurera och erbjuder ett stort antal smidiga funktioner för att effektivisera och underlätta arbetet.

Antura SharePoint Connector har stöd för SharePoint Server 2013, Service Pack 1, SharePoint 2016 och SharePoint Online.

  • Dokument och mappar kan skapas, redigeras och tas bort i båda systemen

  • Möjlighet att nyttja co-authoring i Antura, därmed kan flera personer kan redigera Office-dokument samtidigt

  • Möjlighet att fritt konfigurera kopplingar mellan dokumentbibliotek i SharePoint och Antura

  • Alla dokument och mappar lagras och indexeras av Microsoft SharePoint

  • Sökbarhet i båda systemen