Antura File Viewer

Antura Jira Connector

Antura Jira Connector ger dig möjlighet att kombinera traditionell projekt- och portföljhantering med agila arbetsmetoder på ett effektivt sätt.

Jira är världsledande inom agil ärendehantering och används i stor utsträckning inom IT och mjukvaruutveckling. Antura erbjuder en helhetslösning för den samlade projekt- portfölj- och resurshanteringen.

Jira är ett av de verktyg som används inom IT för att effektivisera utvecklingsprocessen, väl integrerat med system för exempelvis releasehantering och källkodshantering.

Samtidigt ska projektledare, portföljledare och PMO kunna överblicka och följa sina projekt och portföljer, oavsett om projektteamet uppdaterar sin information i Antura eller Jira.

Genom att kombinera Anturas kraftfulla funktioner för projekt- och portföljhantering med Jira, kan man enkelt följa all rapportering av progress, timmar och kostnader direkt i Antura.

Antura Jira Connector är mycket enkel att konfigurera och bidrar starkt till att underlätta mötet mellan agila och traditionella projektmetoder.

  • Koppla aktiviteter i Antura till objekt i Jira (Issues/Epics/Stories)

  • Se detaljerad information (exempelvis status, ansvarig och underaktiviteter) kring Jira-objekten, direkt i Antura

  • Uppdatera aktivitetsprogress i Antura baserat på utfört arbete i aktuellt Jira-objekt

  • Importera rapporterad tid från Jira