Play-Icon

kunder

 • Göteborgs universitet

  ”Att Antura Projects kan användas som ett planeringsverktyg i projekt och förvaltning i kombination med uppföljning av utfall och prognos bidrar starkt till att vi valde systemet. Funktioner såsom lägesrapportering med risker och portföljaggregering ger goda möjligheter till styrning av vår portfölj.”

  Läs kundberättelse
 • Jordbruksverket

  Jordbrukspolitiken står inför den största förändringen i modern tid och förändringsarbetet sker med projekt som arbetsform - i Antura Projects!

  Läs kundberättelse
 • Lantmäteriet

  Lantmäteriet är erkänt bland svenska myndigheter och verk för att ligga långt framme inom projekt- och portföljhantering. Många lyssnar på deras erfarenheter och följer i deras fotspår. Lantmäteriet har under 2011 utvärderat olika IT-stöd för att kunna växla upp sin projekt- och portföljhantering. Efter att ha tittat på några olika alternativ föll valet till slut på Antura Projects.

  Läs kundberättelse
 • Migrationsverket

  Migrationsverket är en svensk myndighet som ansvarar för migrationsfrågor såsom asyl, besök och bosättning samt medborgarskap. Omvärlden ställer stora krav på utveckling och modernisering av Migrationsverkets verksamhet. Som ett led i detta arbeta har man valt Antura Projects som verksamhetens samlade projektportföljverktyg.

  Läs kundberättelse
 • Svenska kraftnät

  "Genom att våra projektledare rapporterar status kring tid, kostnad, resultat och resurser förenklas uppföljningen både av enskilda projekt och projektportföljen som helhet.”

 • Copenhagen Business School
 • CSN
 • Domstolsverket
 • Forsvarsministeriet
 • Göteborgs universitet
 • Jordbruksverket
 • Kriminalvården
 • Kronofogden
 • Lantmäteriet
 • LFV
 • Migrationsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Rigsarkivet
 • Riksrevisionen
 • Skolverket
 • SPV Statens tjänstepensionsverk
 • Statens servicecenter
 • Svenska kraftnät
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet