+

Bevisad nytta!

Över 200 000 nöjda användare i mer än 50 länder.

"Med Antura Projects har vi fått bästa tänkbara förutsättningar att strukturera och harmonisera vår projektverksamhet över hela världen."

Anna Johansson, Manager Project Office, Husqvarna Group
 • Eskilstuna Kommun

  Eskilstuna Kommun efterfrågade ett system som skulle stötta samtliga projekt samt projektledare inom organisationen och efter en upphandling föll valet på Antura Projects.

  Läs kundberättelse
 • Göteborgs Stad

  Göteborgs Stad Trafikkontoret har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB samt Park- och Naturförvaltningen upphandlat Antura Projects som gemensamt verktyg för projekt- och portföljhantering.

 • Göteborgs Stad Lokalförvaltningen

  Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Man har upphandlat ett projektverktyg med syfte att få en bättre planering, uppföljning och styrning av de ca 1000 projekt som ingår i projektportföljen. Valet föll på Antura Projects.

  Läs kundberättelse
 • Jordbruksverket

  Jordbrukspolitiken står inför den största förändringen i modern tid och förändringsarbetet sker med projekt som arbetsform - i Antura Projects!

  Läs kundberättelse
 • Lantmäteriet

  Lantmäteriet är erkänt bland svenska myndigheter och verk för att ligga långt framme inom projekt- och portföljhantering. Många lyssnar på deras erfarenheter och följer i deras fotspår. Lantmäteriet har under 2011 utvärderat olika IT-stöd för att kunna växla upp sin projekt- och portföljhantering. Efter att ha tittat på några olika alternativ föll valet till slut på Antura Projects.

  Läs kundberättelse
 • Migrationsverket

  Migrationsverket är en svensk myndighet som ansvarar för migrationsfrågor såsom asyl, besök och bosättning samt medborgarskap. Omvärlden ställer stora krav på utveckling och modernisering av Migrationsverkets verksamhet. Som ett led i detta arbeta har man valt Antura Projects som verksamhetens samlade projektportföljverktyg.

  Läs kundberättelse
 • Nacka Kommun

  Ett högt tryck inom stadsutvecklingen kräver ett kraftfullt och effektivt projektverktyg. Nacka, en av Sveriges snabbast växande kommuner, hanterar sedan 2008 sina stadsbyggnadsprojekt i Antura Projects. Att Antura Projects är integrerat med kommunens projektmodell samt ekonomisystem underlättar för många parter inom organisationen.

  Läs kundberättelse
 • PostNord

  "Vi sökte ett projekt- och portföljhanteringsverktyg att växa med och som är rätt i vår nuvarande situation. Vi hade krav inte bara på funktionalitet utan också på kostnad, tid för implementering och grad av standard. I slutändan stod valet mellan några leverantörer och avgörande blev då användarvänlighet, lättarbetat gränssnitt och hur Antura i samråd med kunderna utvecklar verktyget. Vi blir en aktiv del i deras utveckling. Detta bekräftades också med ett stort antal referenskunder vilket avgjorde valet."

  Läs kundberättelse
 • Region Kronobergs län

  Region Kronobergs län har valt Antura Projects för att få en bättre överblick av verksamhetens och projektkontorets samtliga projekt. Fokus ligger även på stöd för projektledare, tidrapportering och resurshantering.

  Läs kundberättelse
 • Region Östergötland

  Region Östergötland har upphandlat ett komplett system för projektplanering, projektstyrning, projektportfölj, projektuppföljning, resurshantering, dokumenthantering och kommunikation. Valet föll på Antura Projects som var det enda utvärderade systemet i upphandlingen som uppfyllde samtliga obligatoriska krav.

  Läs kundberättelse
 • SJ

  "Antura Projects ger SJ ett praktiskt och enkelt verktygsstöd för såväl projektledning som portföljhantering. Våra projektledare har fått ett verktyg som hjälper dem i sitt dagliga arbete redan från dag ett."

 • Slagelse Kommune

  "Initialt fokuserar vi på att arbeta med grundläggande funktioner i verktyget som hjälper oss att spara tid och öka effektiviteten, för att i framtiden fördjupa användandet. Vi upplever att Antura Projects är ett enkelt och intuitivt system."

  Läs kundberättelse
 • Swedavia

  Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Swedavia valde Antura Projects som koncernens gemensamma projekt- och portföljhanteringssystem. "Införandet av systemet har varit smidigt samtidigt som mottagandet i verksamheten har varit mycket positivt."

  Läs kundberättelse
 • Svenska kraftnät

  "Genom att våra projektledare rapporterar status kring tid, kostnad, resultat och resurser förenklas uppföljningen både av enskilda projekt och projektportföljen som helhet.”

 • Sveriges Radio

  "Systemet är intuitivt, vilket är viktigt då vi har många sällananvändare. Det är inte för komplicerat och dessutom på svenska. Systemet uppfyller alla de behov vi har för ett komplett projekt-, portfölj- och resurshanteringssystem."

 • Ale kommun
 • Arbetsförmedlingen
 • Domstolsverket
 • Framtiden Byggutveckling
 • Haninge kommun
 • Higab
 • Huddinge kommun
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Järfälla Kommun
 • Jönköping Kommun
 • Kalmar kommun
 • Kronofogden
 • Kungsbacka Kommun
 • Landstinget Dalarna
 • Landstinget i Kalmar
 • LFV
 • Linköpings kommun
 • Luleå kommun
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö Stad
 • Mölndals stad
 • Norrköpings hamn
 • Norrtälje kommun
 • NSVA
 • Region Jönköpings län
 • Sigtuna kommun
 • Skellefteå Kraft
 • Skolfastigheter i Stockholm
 • Socialstyrelsen
 • Sollentuna Kommun
 • Stockholms Stad
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • Älvstranden Utveckling