Play-Icon

kunder

 • Eskilstuna Kommun

  Eskilstuna Kommun efterfrågade ett system som skulle stötta samtliga projekt samt projektledare inom organisationen och efter en upphandling föll valet på Antura Projects.

  Läs kundberättelse
 • Familjebostäder

  "Användandet av Antura Projects har gett oss större möjligheter till gemensam uppföljning och dialog för projektmedlemmar inom alla avdelningar. Det har skapat flera synergieffekter såsom en större samsyn på verksamheten.”

  Läs kundberättelse
 • Göteborgs Stad

  Göteborgs Stad Trafikkontoret har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB samt Park- och Naturförvaltningen upphandlat Antura Projects som gemensamt verktyg för projekt- och portföljhantering.

 • Göteborgs Stad Lokalförvaltningen

  Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Man har upphandlat ett projektverktyg med syfte att få en bättre planering, uppföljning och styrning av de ca 1000 projekt som ingår i projektportföljen. Valet föll på Antura Projects.

  Läs kundberättelse
 • Göteborgs universitet

  ”Att Antura Projects kan användas som ett planeringsverktyg i projekt och förvaltning i kombination med uppföljning av utfall och prognos bidrar starkt till att vi valde systemet. Funktioner såsom lägesrapportering med risker och portföljaggregering ger goda möjligheter till styrning av vår portfölj.”

  Läs kundberättelse
 • Jernhusen

  "Det har blivit enklare att komma åt rätt dokument och som projektledare ser du tydligt vad du förväntas göra vid en viss beslutspunkt. Det är lätt att få en helhetsbild över processer, planer och ekonomi."

  Läs kundberättelse
 • Jordbruksverket

  Jordbrukspolitiken står inför den största förändringen i modern tid och förändringsarbetet sker med projekt som arbetsform - i Antura Projects!

  Läs kundberättelse
 • Lantmäteriet

  Lantmäteriet är erkänt bland svenska myndigheter och verk för att ligga långt framme inom projekt- och portföljhantering. Många lyssnar på deras erfarenheter och följer i deras fotspår. Lantmäteriet har under 2011 utvärderat olika IT-stöd för att kunna växla upp sin projekt- och portföljhantering. Efter att ha tittat på några olika alternativ föll valet till slut på Antura Projects.

  Läs kundberättelse
 • Migrationsverket

  Migrationsverket är en svensk myndighet som ansvarar för migrationsfrågor såsom asyl, besök och bosättning samt medborgarskap. Omvärlden ställer stora krav på utveckling och modernisering av Migrationsverkets verksamhet. Som ett led i detta arbeta har man valt Antura Projects som verksamhetens samlade projektportföljverktyg.

  Läs kundberättelse
 • Nacka Kommun

  Ett högt tryck inom stadsutvecklingen kräver ett kraftfullt och effektivt projektverktyg. Nacka, en av Sveriges snabbast växande kommuner, hanterar sedan 2008 sina stadsbyggnadsprojekt i Antura Projects. Att Antura Projects är integrerat med kommunens projektmodell samt ekonomisystem underlättar för många parter inom organisationen.

  Läs kundberättelse
 • PostNord

  "Vi sökte ett projekt- och portföljhanteringsverktyg att växa med och som är rätt i vår nuvarande situation. Vi hade krav inte bara på funktionalitet utan också på kostnad, tid för implementering och grad av standard. I slutändan stod valet mellan några leverantörer och avgörande blev då användarvänlighet, lättarbetat gränssnitt och hur Antura i samråd med kunderna utvecklar verktyget. Vi blir en aktiv del i deras utveckling. Detta bekräftades också med ett stort antal referenskunder vilket avgjorde valet."

  Läs kundberättelse
 • Region Kronobergs län

  Region Kronobergs län har valt Antura Projects för att få en bättre överblick av verksamhetens och projektkontorets samtliga projekt. Fokus ligger även på stöd för projektledare, tidrapportering och resurshantering.

  Läs kundberättelse
 • Region Östergötland

  Region Östergötland har upphandlat ett komplett system för projektplanering, projektstyrning, projektportfölj, projektuppföljning, resurshantering, dokumenthantering och kommunikation. Valet föll på Antura Projects som var det enda utvärderade systemet i upphandlingen som uppfyllde samtliga obligatoriska krav.

  Läs kundberättelse
 • SEK

  Efter att ha utvärderat marknadens olika projektverktyg har statliga bolaget Svensk Export Kredit (SEK) valt Antura Projects för projektverksamhetens resurs- och projektplanering samt tidrapportering.

  Läs kundberättelse
 • SJ

  "Antura Projects ger SJ ett praktiskt och enkelt verktygsstöd för såväl projektledning som portföljhantering. Våra projektledare har fått ett verktyg som hjälper dem i sitt dagliga arbete redan från dag ett."

 • Slagelse Kommune

  "Initialt fokuserar vi på att arbeta med grundläggande funktioner i verktyget som hjälper oss att spara tid och öka effektiviteten, för att i framtiden fördjupa användandet. Vi upplever att Antura Projects är ett enkelt och intuitivt system."

  Läs kundberättelse
 • Swedavia

  Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Swedavia valde Antura Projects som koncernens gemensamma projekt- och portföljhanteringssystem. "Införandet av systemet har varit smidigt samtidigt som mottagandet i verksamheten har varit mycket positivt."

  Läs kundberättelse
 • Svenska kraftnät

  "Genom att våra projektledare rapporterar status kring tid, kostnad, resultat och resurser förenklas uppföljningen både av enskilda projekt och projektportföljen som helhet.”

 • UCR

  UCR (en del av Landstinget i Uppsala Län) har nyligen tecknat avtal med Antura. Antura erbjöd något som ingen annan leverantör kunde. Ett projektverktyg med full integration med både projektmodellen PPS och med ekonomisystemet Agresso.

  Läs kundberättelse
 • VA SYD

  Samordning och prioritering är i fokus när VA SYD satsar på att utveckla de bästa lösningarna för framtidens VA-tjänster. Efter en grundlig utvärdering av ett flertal projektverktyg på marknaden föll valet på Antura Projects, som erhöll högst betyg på samtliga områden och ansågs mest användarvänligt.

  Läs kundberättelse
 • Öresundskraft

  Efter ett framgångsrikt införande använder Öresundskraft Antura Projects för samtliga projekt inom koncernen. När projektverksamheten står inför ett paradigmskifte är ett heltäckande projektverktyg och kontinuerlig dialog med leverantören av yttersta vikt.

  Läs kundberättelse
 • Ale kommun
 • Arbetsförmedlingen
 • Bolagsverket
 • Borlänge Energi
 • Danderyds kommun
 • Domstolsverket
 • DSB
 • Egnahemsbolaget
 • Eskilstuna Kommun
 • Familjebostäder
 • Forsvarsministeriet
 • Framtiden Byggutveckling
 • Got Event
 • Göteborg & Co
 • Göteborgs Stad
 • Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
 • Göteborgs Stad Parkering
 • Göteborgs universitet
 • Haninge kommun
 • Helsingborgs stad
 • Higab
 • Huddinge kommun
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Jernhusen
 • Jordbruksverket
 • Järfälla Kommun
 • Jönköping Kommun
 • Kalmar kommun
 • KFAB
 • Kraftstaden Fastigheter
 • Kronofogden
 • Kungsbacka Kommun
 • Laholms kommun
 • Landstinget Dalarna
 • Lantmäteriet
 • Lejonfastigheter
 • LFV
 • Linköpings kommun
 • Luleå kommun
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö Stad
 • Migrationsverket
 • Mölndala Fastighets AB
 • Mölndals stad
 • Nacka Kommun
 • Nacka vatten och avfall AB
 • Nodra
 • Norrenergi
 • Norrköpings kommun
 • Norrtälje kommun
 • NSVA
 • Nyköpings kommun
 • Orust kommun
 • Partille kommun
 • PostNord
 • Region Jönköpings län
 • Landstinget i Kalmar
 • Region Kronobergs län
 • Region Sörmland
 • Region Västerbotten
 • Region Östergötland
 • Rigsarkivet
 • SEK
 • Sigtuna kommun
 • SJ
 • Skellefteå Kraft
 • Skolfastigheter I Stockholm
 • Slagelse Kommune
 • Socialstyrelsen
 • Sollentuna Kommun
 • Statens servicecenter
 • Stockholms Stad
 • Swedavia
 • Svenska kraftnät
 • Tekniska verken
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Trollhättan Energi
 • Tullverket
 • Tyresö kommun
 • UCR
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • VA SYD
 • Vallentuna kommun
 • Åda
 • Älvstranden Utveckling
 • Örebro kommun
 • Öresundskraft