Play-Icon

kunder

 • Göteborgs Stad

  Göteborgs Stad Trafikkontoret har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB samt Park- och Naturförvaltningen upphandlat Antura Projects som gemensamt verktyg för projekt- och portföljhantering.

 • Nynas

  Den globala oljekoncernen Nynas har valt att införa Antura Projects för sin projekt- och portföljhantering. ”Efter att ha kört Antura Projects som en pilot på Nynas under en period kan jag konstatera att systemet faktiskt är betydligt enklare att konfigurera och arbeta i än vad jag trodde och klart bättre än de verktyg vi använt tidigare.”

  Läs kundberättelse
 • Svenska kraftnät

  "Genom att våra projektledare rapporterar status kring tid, kostnad, resultat och resurser förenklas uppföljningen både av enskilda projekt och projektportföljen som helhet.”

 • VA SYD

  Samordning och prioritering är i fokus när VA SYD satsar på att utveckla de bästa lösningarna för framtidens VA-tjänster. Efter en grundlig utvärdering av ett flertal projektverktyg på marknaden föll valet på Antura Projects, som erhöll högst betyg på samtliga områden och ansågs mest användarvänligt.

  Läs kundberättelse
 • Öresundskraft

  Efter ett framgångsrikt införande använder Öresundskraft Antura Projects för samtliga projekt inom koncernen. När projektverksamheten står inför ett paradigmskifte är ett heltäckande projektverktyg och kontinuerlig dialog med leverantören av yttersta vikt.

  Läs kundberättelse
 • Alingsås kommun
 • Borlänge Energi
 • Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
 • Göteborgs Energi
 • Göteborgs Stad
 • Halmstad Energi & Miljö
 • Kalmar Vatten
 • MittSverige Vatten AB
 • Nacka vatten och avfall AB
 • Nodra
 • Norrenergi
 • Norrtälje Vatten & Avfall
 • NSVA
 • Nynas
 • Preem
 • Roslagsvatten
 • Skellefteå Kraft
 • Stockholms Stad Miljöförvaltningen
 • Svenska kraftnät
 • Tekniska verken
 • Trollhättan Energi
 • Uppsala Vatten
 • VA SYD
 • Öresundskraft
 • Österlen VA