+

Bevisad nytta!

Över 200 000 nöjda användare i mer än 50 länder.

"Med Antura Projects har vi fått bästa tänkbara förutsättningar att strukturera och harmonisera vår projektverksamhet över hela världen."

Anna Johansson, Manager Project Office, Husqvarna Group
 • Nynas

  Den globala oljekoncernen Nynas har valt att införa Antura Projects för sin projekt- och portföljhantering. ”Efter att ha kört Antura Projects som en pilot på Nynas under en period kan jag konstatera att systemet faktiskt är betydligt enklare att konfigurera och arbeta i än vad jag trodde och klart bättre än de verktyg vi använt tidigare.”

  Läs kundberättelse
 • SKB

  "Med Antura Projects har vi blivit bättre på planering, prioritering och uppföljning av SKB:s projekt och resurser. Vi uppskattar verkligen systemets enkelhet och genomtänkta funktionalitet."

 • Svenska kraftnät

  "Genom att våra projektledare rapporterar status kring tid, kostnad, resultat och resurser förenklas uppföljningen både av enskilda projekt och projektportföljen som helhet.”

 • Preem
 • Skellefteå Kraft
 • Trollhättan Energi
 • Öresundskraft