Play-Icon

kunder

 • Familjebostäder

  "Användandet av Antura Projects har gett oss större möjligheter till gemensam uppföljning och dialog för projektmedlemmar inom alla avdelningar. Det har skapat flera synergieffekter såsom en större samsyn på verksamheten.”

  Läs kundberättelse
 • Göteborgs Stad

  Göteborgs Stad Trafikkontoret har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB samt Park- och Naturförvaltningen upphandlat Antura Projects som gemensamt verktyg för projekt- och portföljhantering.

 • Göteborgs Stad Lokalförvaltningen

  Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Man har upphandlat ett projektverktyg med syfte att få en bättre planering, uppföljning och styrning av de ca 1000 projekt som ingår i projektportföljen. Valet föll på Antura Projects.

  Läs kundberättelse
 • Jernhusen

  "Det har blivit enklare att komma åt rätt dokument och som projektledare ser du tydligt vad du förväntas göra vid en viss beslutspunkt. Det är lätt att få en helhetsbild över processer, planer och ekonomi."

  Läs kundberättelse
 • Nacka Kommun

  Ett högt tryck inom stadsutvecklingen kräver ett kraftfullt och effektivt projektverktyg. Nacka, en av Sveriges snabbast växande kommuner, hanterar sedan 2008 sina stadsbyggnadsprojekt i Antura Projects. Att Antura Projects är integrerat med kommunens projektmodell samt ekonomisystem underlättar för många parter inom organisationen.

  Läs kundberättelse
 • Peab

  "Att samla all projektrelaterad information på en plats innebär att vi lättare kan styra och analysera utvecklingen av våra portföljer samt prioritera våra utvecklingsprojekt på ett effektivt sätt. Rapporteringen bygger på att alla arbetar i verktyget."

  Läs kundberättelse
 • SWARCO

  SWARCO, ett av de snabbast växande bolagen inom avancerade ITS och trafiklösningar i Europa, breddar användandet av Antura Projects inom den nordiska organisationen. I nästa steg kan Antura Projects komma att införas som koncernövergripande projektverktyg.

  Läs kundberättelse
 • Willhem

  "Nu vet projektledarna i organisationen var projekten ligger för beslut och beslutsgången har blivit både snabbare och tydligare. Tack vare Antura har vi också blivit bättre på att följa de processer kring projekt som vi har på bolaget."

  Läs kundberättelse
 • Öresundskraft

  Efter ett framgångsrikt införande använder Öresundskraft Antura Projects för samtliga projekt inom koncernen. När projektverksamheten står inför ett paradigmskifte är ett heltäckande projektverktyg och kontinuerlig dialog med leverantören av yttersta vikt.

  Läs kundberättelse
 • Adapteo
 • Ale kommun
 • Aviseq
 • CHP
 • Danderyds kommun
 • Egnahemsbolaget
 • Familjebostäder
 • Framtiden Byggutveckling
 • Göteborgs Stad
 • Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
 • Göteborgs Stad Parkering
 • Göteborgslokaler
 • Haninge kommun
 • Helsingborgs stad
 • Higab
 • Huddinge kommun
 • ICA
 • Infranord
 • Jernhusen
 • Järfälla Kommun
 • KFAB
 • Kraftstaden Fastigheter
 • Laholms kommun
 • Lejonfastigheter
 • Luleå kommun
 • Malmö Stad
 • Mölndala Fastighets AB
 • Mölndals stad
 • Nacka Kommun
 • NCC
 • Nodra
 • Norrköpings kommun
 • NSVA
 • Nyköpings kommun
 • Partille kommun
 • Peab
 • Region Sörmland
 • Region Västerbotten
 • Rotpartner
 • Skolfastigheter I Stockholm
 • Sollentuna Kommun
 • Stena Fastigheter
 • Stockholms Stad
 • SWARCO
 • Trafikverket
 • Tyresö kommun
 • Vallentuna kommun
 • Willhem
 • Älvstranden Utveckling
 • Öresundskraft