+

Bevisad nytta!

Över 200 000 nöjda användare i mer än 50 länder.

"Med Antura Projects har vi fått bästa tänkbara förutsättningar att strukturera och harmonisera vår projektverksamhet över hela världen."

Anna Johansson, Manager Project Office, Husqvarna Group
 • Familjebostäder

  "Användandet av Antura Projects har gett oss större möjligheter till gemensam uppföljning och dialog för projektmedlemmar inom alla avdelningar. Det har skapat flera synergieffekter såsom en större samsyn på verksamheten.”

  Läs kundberättelse
 • Göteborgs Stad Lokalförvaltningen

  Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Man har upphandlat ett projektverktyg med syfte att få en bättre planering, uppföljning och styrning av de ca 1000 projekt som ingår i projektportföljen. Valet föll på Antura Projects.

  Läs kundberättelse
 • Skanska

  "Vi konstaterade att Antura Projects innehåller det vi behöver, det är prisvärt och fungerar som det ska, helt enkelt. Antura lyssnar på oss, de är lätta att komma i kontakt med och supportteamet har snabbt besvarat de frågor som vi har haft."

 • Willhem

  "Nu vet projektledarna i organisationen var projekten ligger för beslut och beslutsgången har blivit både snabbare och tydligare. Tack vare Antura har vi också blivit bättre på att följa de processer kring projekt som vi har på bolaget."

  Läs kundberättelse
 • Egnahemsbolaget
 • Framtiden Byggutveckling
 • Higab
 • Infranord
 • Lejonfastigheter
 • Luleå kommun
 • NSVA
 • Skolfastigheter i Stockholm
 • Stena Fastigheter
 • Stockholms Stad
 • Temporent
 • Älvstranden Utveckling