Play-Icon

kunder

 • Göteborgs Stad

  Göteborgs Stad Trafikkontoret har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB samt Park- och Naturförvaltningen upphandlat Antura Projects som gemensamt verktyg för projekt- och portföljhantering.

 • Nacka Kommun

  Ett högt tryck inom stadsutvecklingen kräver ett kraftfullt och effektivt projektverktyg. Nacka, en av Sveriges snabbast växande kommuner, hanterar sedan 2008 sina stadsbyggnadsprojekt i Antura Projects. Att Antura Projects är integrerat med kommunens projektmodell samt ekonomisystem underlättar för många parter inom organisationen.

  Läs kundberättelse
 • Peab

  "Att samla all projektrelaterad information på en plats innebär att vi lättare kan styra och analysera utvecklingen av våra portföljer samt prioritera våra utvecklingsprojekt på ett effektivt sätt. Rapporteringen bygger på att alla arbetar i verktyget."

  Läs kundberättelse
 • SWARCO

  SWARCO, ett av de snabbast växande bolagen inom avancerade ITS och trafiklösningar i Europa, breddar användandet av Antura Projects inom den nordiska organisationen. I nästa steg kan Antura Projects komma att införas som koncernövergripande projektverktyg.

  Läs kundberättelse
 • Öresundskraft

  Efter ett framgångsrikt införande använder Öresundskraft Antura Projects för samtliga projekt inom koncernen. När projektverksamheten står inför ett paradigmskifte är ett heltäckande projektverktyg och kontinuerlig dialog med leverantören av yttersta vikt.

  Läs kundberättelse
 • Ale kommun
 • Aviseq
 • Caverion
 • CHP
 • Danderyds kommun
 • Egnahemsbolaget
 • Framtiden Byggutveckling
 • Göteborgs Stad
 • Haninge kommun
 • Helsingborgs stad
 • Huddinge kommun
 • Infranord
 • Järfälla Kommun
 • Laholms kommun
 • Lunds kommun
 • Malmö Stad
 • Midroc Automation
 • Mölndals stad
 • Nacka Kommun
 • NCC
 • Nodra
 • NSVA
 • Nyköpings kommun
 • Partille kommun
 • Peab
 • Region Sörmland
 • Rotpartner
 • Skellefteå kommun
 • Sollentuna Kommun
 • Stockholms Stad
 • SWARCO
 • Södertälje kommun
 • Trafikverket
 • Tyresö kommun
 • Uppsala kommun
 • Vallentuna kommun
 • Värmdö kommun
 • Wästbygg
 • Öresundskraft