Play-Icon

2020-05-13

AXA väljer Antura Projects som projekt- och portföljverktyg

Försäkringsjätten AXA har efter en utvärderingsperiod valt att införa Antura Projects som projektverktyg för sin verksamhet i Storbritannien. Satsningen utgör en viktig del i arbetet att förenkla bolagets processer.

AXA Group är ett av världens ledande bolag inom försäkringar och kapitalförvaltning. AXA i Storbritannien efterfrågade ett verktyg för att smidigare arbeta med förändringsprocesser och innovation. Enkel integration med befintliga system, möjligheten till en samlad helhetsbild över bolagets förändringsförmåga och kapacitet, samt funktioner för utvärdering av scenarier baserat på tid, kostnad och kvalitet, utgjorde några av kraven.

AXAs utvärdering av Antura Projects, som sträckte sig från slutet av 2019 till april 2020, föll väl ut. Beslutet att välja Antura Projects som projektverktyg baseras bland annat på följande kriterier:

  • Tydlig styrning av behov och prioritering med definierade arbetsflöden

  • Inbyggda rapporter på flera nivåer inom bolagets dotterbolag

  • Transparent helhetsbild över planerade initiativ på projektportföljnivå

  • Förstärkt koppling mellan projekt och annat arbete med affärskritiska mål och strategier

  • Direkt rapportering till bolagets företagsledning med fokus på affärsvärde och resultat 

  • Enhetlig styrning och säkerställande av att etablerade processer följs i organisationen

  • Hög grad av användarvänlighet och låg tröskel att komma igång i systemet

  • Sömlös integration mellan Antura Projects och bolagets befintliga system

AXA är ett av världens ledande bolag inom försäkringar och kapitalförvaltning med omkring 160 000 anställda och 108 miljoner kunder över hela världen. I Storbritannien tillhandahåller AXA försäkringstjänster för fordon, hem, resor och företag samt sjukvård. AXA har omkring 10 000 medarbetare i Storbritannien.

www.axa.co.uk