Play-Icon

2022-04-10

Advokatbyrån ANNOT har valt Antura Projects som verktyg för säker och effektiv hantering av kundprojekten

Advokatbyrån ANNOT är boutiquebyrån som arbetar mot hela Sverige och har hög specialiseringsnivå inom entreprenad, offentlig upphandling och affärsjuridik. De tillhandahåller bland annat kvalificerade rådgivningstjänster för komplicerade samhällsbyggnadsprojekt. De hanterar också komplexa entreprenadtvister såsom processombud. För att effektivt kunna styra och leverera sin samlade kompetens till kunden i varje specifikt uppdrag/kundprojekt så har de valt att implementera Antura Projects som systemstöd i verksamheten.

Det var via en gemensam kund till Antura som ANNOT först fick upp ögonen för projektverktyget. De blev insläppta till att se och använda vissa delar av kundens version av Antura Projects och förstod då att verktyget även skulle passa deras egen verksamhet. Implementation och utbildning genomfördes under en kortare period och ANNOT är nu i gång och arbetar i projektverktyget. 

−Vi såg en viktig fördel med Antura Projects eftersom det är ett väletablerat system inom vårt kundsegment, samhällsbyggnadssektorn. Verktyget ger oss möjlighet att effektivare samarbeta och enkelt dela data i ett kundprojekt, berättar Advokat Walter Sköldstam, VD för ANNOT Advokatbyrå.

ANNOT har främst fokus på dokument- och ärendehantering i Antura Projects. Men det är också viktigt för dem att kunna få en samlad bild av byråns samtliga projekt såväl som varje medarbetares projekt, oavsett roll eller storlek på projektet. Även i större projekt som kan beräknas pågå under flera års tid är det viktigt att kunna planera för resurser och aktiviteter över tid samt att kunna visualisera kommande flöden, vilket de nu har möjlighet att göra i Antura Projects.

Hög grad av flexibilitet
En annan stor anledning till att ANNOT valde Antura Projects är att verktyget är väldigt anpassningsbart och har en hög grad av spårbarhet. Eftersom ANNOT arbetar med avtal ger dokumenthanteringen med versionshantering och smarta funktioner en väldigt effektiv möjlighet att samarbeta i projekt för alla jurister som är resurssatta på projektet.

ANNOT kommer att växa med Antura Projects och utöka med mer funktioner efter hand. Men redan nu efter bara några månader ser de positiva effekter då verktyget också visat sig vara ett utmärkt stöd i deras interna utvecklingsprojekt och hantering av sin gemensamma kunskapsbank.

”Antura Projects ger oss möjlighet att på ett kontrollerat och säkert sätt dela data på olika nivåer till såväl kund som övriga intressenter som berörs av det vi biträder kunden i, oavsett om det är en stor entreprenadtvist eller en fastighetstransaktion”

Advokat Walter Sköldstam, VD för ANNOT Advokatbyrå

www.annot.se