Play-Icon
2015-10-20

Antura Gasellföretag för fjärde gången

För fjärde året i rad har Antura utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri. Som gasell är Antura ett av de svenska bolag som genererar lönsam tillväxt och skapar nya arbetstillfällen. 

För att utses till Gasell ska företaget uppfylla följande kriterier:

  • Har offentliggjort minst fyra årsredovisningar, med en omsättning som överstiger 10 Mkr.

  • Har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.

  • Har de senaste tre åren minst fördubblat sin omsättning.

  • Har minst tio anställda.

  • Har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.

  • Har vuxit organiskt, men inte genom förvärv eller fusioner.

  • Har sunda finanser.

Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

Antura var Gasellföretag även 2012, 2013 och 2014.

Läs mer om gasellbolagen på www.dagensindustri.se/gasell

 

Om Gasellföretagen

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen.

Dessutom skiljer sig Gasellerna från de allra minsta företagen, som jobbar för brödfödan och inte i första hand strävar efter att växa.

 

http://www.dagensindustri.se/gasell