Play-Icon
2016-04-07

Antura Guldpartner till Microsoft

Antura har kvalificerat sig som Guldpartner till Microsoft inom kompetensen Application Development.

Genom avancerade tester av applikation, installationsförfarande, automatisering och paketering samt påvisande av kundreferenser har Antura erhållit kvalitetsstämpeln Microsoft Guldpartner inom kompetensen Application Development. Utmärkelsen visar att Antura är väl insatt i Microsofts standarder samt bekräftar det djupa tekniska kunnandet hos våra medarbetare.