Play-Icon
2012-07-02

Antura Projects lanseras på danska

Som ett led i Anturas internationella satsning och för att bättre kunna möta behoven hos våra danska kunder såsom Posten Danmark och Lantmännens danska verksamhet lanseras nu Antura Projects på danska.

Antura Projects röner inte bara framgång på den svenska marknaden. Flera globala företag som Husqvarna och Assa Abloy har gjort lyckade utrullningar i sina verksamhetsländer över hela världen. Stora företag i våra nordiska grannländer såsom Posten Danmark och Lantmännen har sett den stora nyttan och fördelarna med Antura Projects som projektverktyg.

Många av våra internationella kunder har sedan länge efterfrågat att Antura Projects skulle kunna erbjudas på andra språk än engelska och svenska. Därför är vi mycket nöjda att nu kunna tillkännage att vi kommer att erbjuda Antura Projects på flera nya språk alltefter det intresse och den efterfrågan vi ser hos våra befintliga och nya kunder.

Först ut är Antura Projects på danska som lanseras under juni 2012. Genom detta steg har Antura lagt grunden för en mer aktiv och fokuserad internationell satsning.