Play-Icon
2016-02-12

Antura Projects stöttar projektverksamheten på Socialstyrelsen

Socialstyrelsens projektverksamhet handlar i stor utsträckning om att kommunicera och samarbeta med externa parter. Efter ca två år som kund, har Socialstyrelsen idag över 200 användare som nyttjar Antura Projects med fokus på projektledning, projektsamarbete och kommunikation. 

Socialstyrelsen bedriver en bred verksamhet kring socialtjänst och hälso- och sjukvård i Sverige. Större delen av arbetet är riktat mot personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden. I flera av Socialstyrelsens projekt ingår projektmedlemmar från olika avdelningar och därutöver är externa experter och konsulter engagerade i projektens delprojekt och aktiviteter. För att kunna bedriva ett effektivt projektarbete såg myndigheten ett behov av ett projektverktyg och genomförde en upphandling under 2014. 

Projektverktyget skulle bland annat innehålla funktioner som dokumenthantering och möjligheter till samarbete och kommunikation med interna och externa intressenter. En annan viktig del av kravbilden utgjordes av användarvänlighet.

Antura Projects valdes till stor anledning för att man kunde erbjuda de funktioner som efterfrågades på ett sätt som verksamhetens användare ansåg vara lätt att ta till sig. Utvärderingen tilldelade Antura Projects allra högsta betyg inom både funktionalitet och användarvänlighet, där man ansåg systemet vara mycket användarvänligt och lättförståeligt.

 

Socialstyrelsen inrättades som myndighet 1913 och bedriver verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår att samla in, sammanställa, analysera och förmedla kunskap samt utföra andra myndighetsuppgifter såsom ansvara för hälsodataregister och officiell statistik. 

www.socialstyrelsen.se