Play-Icon
2010-04-12

Antura blir guldsponsor till PMI Sweden Chapter

Antura har genom åren haft ett långvarigt engagemang i utveckling av projektområdet i Sverige genom sitt deltagande i PMI Sweden Chapter. Som ett led i detta har Antura nu valt att blir guldsponsor åt PMI Sweden Chapter.

PMI är en ideell organisation som är beroende av av svenska företag och organisationer sponsrar verksamheten.

Vi på Antura tycker det är viktigt att stötta världens ledande organisation för personer som är intresserade av professionell projektledning.

Antura har därför gått in som guldsponsor till PMI Sweden Chapter, vilket är den högsta sponsornivån.

I senaste nyhetsbrevet informerar PMI om detta:

http://www.pmi-se.org/Nyhetsbrev?NL=779767

Om PMI

PMI grundades 1969 och är idag världens ledande organisation för personer som är intresserade av professionell projektledning. PMI har idag över 315000 medlemmar i 171 länder. Det är en fristående och icke vinstdrivande organisation vars syfte är att främja och utveckla projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för projektledning.

PMI sweden Chapter

PMI finns representerade över hela världen i form av lokalavdelningar vilka tillhandahåller PMI:s tjänster samt arrangerar lokala aktiviteter för sina medlemmar. I januari 1998 bildades den första lokala avdelningen i Skandinavien; Central Sweden Chapter, vilken har utvecklats till den rikstäckande PMI Sweden Chapter.

Liksom PMI har Sweden Chapter som mål att sprida kunskap om projektledning, förankra projektledning som yrke och enskilt kunskapsområde samt att utgöra ett nätverk för utbyte av erfarenheter mellan personer som arbetar i projektform.