Play-Icon
2016-03-18

Antura en av Sveriges bästa arbetsplatser 2016

Antura är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2016 enligt Great Place to Works årliga ranking. Avgörande för utmärkelsen är Anturas starka företagskultur, som präglas av en hög grad av kamratskap, gemenskap och stor stolthet över varumärke och produkt.

Fler än 500 gäster från 55 organisationer hade samlats på Cirkus i Stockholm den 16 mars för att ta del av tillkännagivandet. Utifrån en ranking som baseras till två tredjedelar på medarbetarundersökningen Trust Index, där alla anställda får göra en bedömning av arbetsplatsen, och till en tredjedel på organisationens strategiska arbete med arbetsplatskulturen, utnämndes Antura till Sveriges 12:e bästa arbetsplats i kategorin små organisationer med 20-49 medarbetare. 

–För första gången välkomnar vi Antura bland Sveriges Bästa Arbetsplatser! Antura karaktäriseras bland annat av en mycket starkt laganda och man ser verkligen till att fira framgångar tillsammans, säger Maria Grudén, VD Great Place to Work Sverige.

Antura erhåller utmärkelsen för sin starka företagskultur, vilken i hög grad präglas av kamratskap, gemenskap och stor stolthet över varumärke och produkt. Det är just dessa värden som kännetecknar en bra arbetsplats, enligt Great Place to Work.

–Efter att ha deltagit i Great Place to Works undersökning för första gången är vi nu oerhört stolta över att finnas med bland Sveriges bästa arbetsplatser 2016. Att rankningen baseras på medarbetarnas egna upplevelser av hur arbetsplatsen fungerar gör detta till en kvalitetsstämpel som visar att vi arbetar på rätt sätt med vår arbetsplatskultur, säger Mattias Andersson, VD och grundare på Antura.

Nöjda medarbetare en viktig förutsättning för framgång

Resultaten från medarbetarundersökningen visar en vilja att arbeta kvar över tid samt en mycket stark sammanhållning i gruppen. I undersökningen framkom även att 92 % av medarbetarna anser att Antura, allt sammantaget, är en mycket bra arbetsplats. Resultaten uppvisar också utvecklingsområden, vilka Antura har satsat på i syfte att förbättra arbetsplatsen enligt anställdas förslag och önskemål. 

Aktiviteter som handlar om att bidra till samhället utgör en viktig del; årligen doneras en summa pengar till tre välgörenhetsorganisationer som Anturas medarbetare väljer utifrån egna preferenser. Dessutom pågår ett arbete med kompetensutveckling och rekrytering, i syfte att främja vidare utveckling av såväl medarbetare som produkt. Antura erbjuder även ett generöst friskvårdsbidrag till sina anställda, vilket bidrar till goda hälsoeffekter och en ökad trivsel på arbetsplatsen. 

–Antura är ett bolag med höga ambitioner och för oss är nöjda och engagerade medarbetare en förutsättning för hållbar långsiktig framgång. Nu strävar vi efter att utvecklas och ta tillvara på den feedback som vi har fått, i syfte att göra arbetsplatsen ännu bättre, säger Mattias Andersson.

”För första gången välkomnar vi Antura bland Sveriges Bästa Arbetsplatser! Antura karaktäriseras bland annat av en mycket starkt laganda och man ser verkligen till att fira framgångar tillsammans."

Maria Grudén, VD Great Place to Work Sverige

Antura emottog priset som Sveriges 12:e bästa arbetsplats 2016 vid galakvällen på Cirkus i Stockholm.

Great Place to Work® verkar i 50 länder och undersöker årligen över 10 miljoner medarbetare. Den samlade informationen utgör basen för utvecklingen av världens största arbetsplatsutvärdering. De organisationer som av sina egna medarbetare rankas allra högst i Great Place to Works medarbetarundersökning Trust Index utnämns till de bästa arbetsplatserna. 

www.greatplacetowork.se