Play-Icon
2015-10-05

Antura expanderar och stärker upp organisationen

Anturas tillväxtresa fortsätter och vi står inför spännande utmaningar med bland annat förstärkt produktfokus och internationell tillväxt. Som ett led i denna fortsatta expansion förstärker Antura organisationen med sju nya nyckelmedarbetare under tredje kvartalet 2015.

För att möta den stora efterfrågan på Anturas produkter och tjänster och säkerställa en fortsatt stark position inom projektverktygsbranschen i Skandinavien har Antura stärkt upp med sju nya personer under tredje kvartalet 2015.

Affärsområde Professional Services har utökats med två medarbetare under hösten; Magnus Säfström och Malin Strömhage Willnersson som båda tillträdde i rollen Project Manager & Business Consultant. Affärsområde Products & Solutions har växt med fyra personer som kommer att bidra inom produktutveckling och testning. Dorothea Ramstedt axlar rollen som Test Manager, Sophie Pattersson har rekryterats till rollen som Support Manager, Johan Sandblom tar plats som Technical Consulting Manager och Mikael Tönnberg går in som Solutions Architect. Även affärsområde Marketing & Sales har utökats när Elin Roxhage tillträdde som Digital Marketing Manager.

Antura har höga ambitioner och en tydlig tillväxtplan, som bland annat innefattar en internationell satsning och ett flertal produktnyheter som kommer att lanseras det kommande året. Vi står inför en spännande framtid och det faller sig nu naturligt att stärka upp vårt team med sju nyckelpersoner som kommer att utgöra en viktig strategisk del i vår fortsatta tillväxt, säger Mattias Andersson, VD Antura.