Play-Icon
2012-01-31

Antura flyttar till nya lokaler

Anturas nya adress för huvudkontoret i Göteborg är Västra Hamngatan 13 A. Det nya kontoret är på 507 m2 och kommer att kunna hantera Anturas kraftiga tillväxt med ett stort antal nya medarbetare de närmaste åren.

Huvudkontoret flyttar till Västra Hamngatan 13 A

För Antura är det ett stort steg då vi lämnar våra tidigare fina lokaler om 230 m2 på Västra Hamngatan 10 för att flytta till en helt nyrenoverad våning om 507 m2 på Västra Hamngatan 13 A.

Den nya lokalen kommer att ge Antura bättre möjligheter att växa under de närmaste åren. Lokalen rymmer även en större utbildningssal, vilken kommer bli en central del av Anturas verksamhet framöver.

Fasad på Västra Hamngatan 13 A i korsningen till Kungsgatan i Göteborg. Antura sitter på våning 4.

Adressen och övriga kontaktuppgifter är desamma som tidigare, se http://www.antura.se/Om_Antura/Kontakt.

Stockholmskontoret flyttar till större lokal

Anturas Stockholmsverksamhet huserar i City Office i World Trade Center i Stockholm. I oktober 2011 flyttade Antura till större lokaler i City Office för att bereda rum för ett antal nya medarbetare.

Adressen och övriga kontaktuppgifter är desamma som tidigare, se http://www.antura.se/Om_Antura/Kontakt