Play-Icon
2018-06-13

Antura förstärker styrelsen – tar in Elicits och Benifys medgrundare

Vid Anturas årsstämma 2018 valdes Patrik Thelandersson (Elicit) och Andreas Nyberg (Benify) in i Anturas nya styrelse. Som medgrundare av Elicit Group respektive Benify, tillför dessa nyförvärv värdefull kompetens och erfarenhet inom bland annat strategisk mjukvaruutveckling, internationalisering samt hållbar tillväxt.

Patrik Thelandersson, medgrundare och huvudägare av Elicit Group samt VD under åren 2001-2013, är en av de två nya ledmöterna som tillträdde i samband med Anturas årsstämma. Elicit är ett bolag som är brett respekterat och uppmärksammat för såväl affärsidé som företagskultur, och Patrik spelar en central roll i denna utveckling. Patrik är även operativt ansvarig för molntjänsten pinDeliver och har mångårig erfarenhet inom mjukvaruutveckling och ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor. 

Jag är helt säker på att effektivt resursutnyttjande är en av de viktigaste nycklarna till en hållbar framtid, för organisationer såväl som samhälle, och Antura har utvecklat en fantastisk produkt för detta. När jag fick frågan om att bli styrelseledamot i Antura var svaret självklart. Här vill jag vara med och bidra. För Antura Projects är viktigt, säger Patrik Thelandersson om sitt nya uppdrag som styrelseledamot.

Han får sällskap av Andreas Nyberg, medgrundare av Benify som är ett av Sveriges mest framgångsrika mjukvaruföretag. Andreas Nyberg har ett förflutet som CTO och förutom att driva teknikutvecklingen på strategisk nivå har han fokuserat på internationaliseringsarbete, organisationsfrågor samt försäljning och förvärv av bolag. I Benifys kundkrets finns idag 18 av Sveriges 30 största företag och hundratusentals anställda använder Benifys förmånsportal varje månad.

–Jag brinner för skalbara lösningar och Antura Projects kan verkligen hjälpa företag att nå sin fulla potential. Då jag fick frågan om jag ville sitta i styrelsen var svaret självklart ja, konstaterar Andreas Nyberg.

Tillsammans med styrelseordförande Fredrika Hörlin samt ledarmöterna Ola Gravenfors och Mattias Andersson, VD för Antura, kommer Patrik Thelandersson och Andreas Nyberg att arbeta för Anturas fortsatta framgång och expansion.

Antura är ett bolag som har uppnått stora framgångar under sin 17-åriga historia, men ambitionerna för framtiden är ännu högre. Ett stort arbete har lagts ned på att identifiera de personer som tillsammans med befintlig styrelse, skulle ha bäst förutsättningar att leda Antura in i framtiden och mot de visionsmål vi har satt upp för 2022. Det är därför ytterst glädjande att våra två främsta kandidater har valt att tacka ja. Tillsammans kommer vi att ta Antura till nya höjder, avslutar Mattias Andersson.

”Jag är helt säker på att effektivt resursutnyttjande är en av de viktigaste nycklarna till en hållbar framtid, för organisationer såväl som samhälle, och Antura har utvecklat en fantastisk produkt för detta.”

Patrik Thelandersson

”Jag brinner för skalbara lösningar och Antura Projects kan verkligen hjälpa företag att nå sin fulla potential. Då jag fick frågan om jag ville sitta i styrelsen var svaret självklart ja.”

Andreas Nyberg