Play-Icon
2016-06-22

Antura förstärker styrelsen med Patrik Bergström

Antura utser Patrik Bergström som ny styrelseledamot och förstärker därmed med ytterligare kompetens inom internationell expansion och affärsutveckling. 

Patrik Bergström har gedigen erfarenhet som företagsledare, affärschef och förändringsledare, bland annat vid Semcon och PTC. Under ett flertal år har han arbetat med internationell tillväxt av bolag inom mjukvaruindustrin och kombinerat med en bakgrund som portföljchef, projektledare samt rådgivare utgör Patrik Bergström en nyckelperson i Anturas expansion på den internationella marknaden för projekt- och portföljhanteringssystem. Patrik Bergström grundade PMI Sweden Chapter 1997 och är sedan 2012 medlem i valberedningen. 

–Jag har följt Antura sedan starten i början av 2000-talet och har imponerats av hur företaget har vuxit i hård konkurrens på en snabbväxande marknad med accelererande krav. Anturas vision, mission, företagskultur och erbjudande tillsammans med förtroendet hos kunderna ger stor potential att fortsätta växa internationellt de kommande åren. Min ambition är att bidra med min internationella erfarenhet inom projektledningsområdet, affärsutveckling och internationell tillväxt, säger Patrik Bergström om sitt nya uppdrag som styrelseledamot.

Anturas styrelse består sedan tidigare av styrelseordförande Fredrika Hörlin samt ledarmöterna Bo Steiner, Ola Gravenfors och Mattias Andersson, VD Antura.

”Anturas vision, mission, företagskultur och erbjudande tillsammans med förtroendet hos kunderna ger stor potential att fortsätta växa internationellt de kommande åren.”

Patrik Bergström, ny styrelseledamot Antura

Anturas styrelse utser Patrik Bergström som ny styrelseledamot.