Play-Icon
2010-08-23

Antura installerar koncernövergripande projekt- och portföljhanteringssystem på Folksam

Efter en omfattande utvärderingsprocess valdes Antura som leverantör åt Folksam och dess 15 olika bolag.

Folksamgruppen (totalt ett femtontal olika bolag) har under våren 2010 utvärderat och upphandlat ett nytt system för gemensam projekt- och portföljhantering, och valet hamnade slutligen på Antura Projects.Upphandlingen har följt Folksamgruppens inköpsprocess som effektivt säkerställer att leverantörer uppfyller allt från funktionella krav till etiska krav.

"Att upphandlingen resulterade i valet av Antura Projects beror på aspekter såsom driftskostnader, licensmodell och användarvänlighet. Antura Projects användes sedan tidigare inom koncernen och nu har vi också konsoliderat licenser och avtal vilket innebär att verktyget blir koncernövergripande", säger Christer Braaf som är projektbeställare. ”Projektet handlar om att införa processer och verktyg för projekt- och portföljstyrning inom hela Folksamgruppen”, säger projektledare Martin Eriksson.

”Vidare finns det även andra pågående projekt som skall införa en gemensam projektstyrningsmodell samt förbättra nuvarande förvaltningsmodell – även dessa projekt kommer att dra stor nytta av Antura Projects”, fortsätter Martin.

”Projektet har löpt enligt tidplan och precis lagom till att folk kom tillbaka från semestern fanns det nya systemet på plats. Projektet har genomförts snabbt och målmedvetet och vi har nu stora förväntningar på att komma igång med en effektiv projektportföljhantering i våra verksamheter”, avslutar Christer.”Valet av Antura Projects beror på aspekter såsom driftskostnader, licensmodell och användarvänlighet.”