Play-Icon
2018-03-16

Antura lanserar ny hemsida och uppdaterar sin grafiska profil

Antura, framgångsrik leverantör av projektverktyget Antura Projects sedan 2001, lanserar idag en ny hemsida. Målsättningen är att presentera Anturas produkter och tjänster samt kompetensen inom bolaget på ett tydligt och lättöverskådligt sätt, i linje med varumärket. 

Antura har, genom flaggskeppsprodukten Antura Projects, positionerat sig som en helhetsleverantör av lösningar för projekt-, portfölj- och resurshantering. Att alltid sätta kunden i fokus och fokusera på såväl användbarhet som användarvänlighet har blivit ett signum. Under hösten 2017 lanserade bolaget den nya versionen av Antura Projects med nytt användargränssnitt, där målsättningen var att förbättra användarupplevelsen ytterligare genom att erbjuda ett mer lättarbetat, modernt och visuellt gränssnitt.

Som ett fortsatt led i Anturas tillväxtstrategi påbörjades under samma tid även ett arbete med en ny grafisk profil. Syftet var att lyfta denna i enlighet med produkten samt tydligare spegla varumärket:

Anturas starka position på marknaden liksom vårt uppdaterade användargränssnitt krävde en visuell inramning på samma höga nivå, berättar Elin Roxhage, Marketing Manager på Antura. Ett nytt grafiskt manér som lanseras rör presentationen av produkten i ett rutnät, vilken symboliserar struktur, planering, ordning och reda – något som är synonymt med Antura Projects. 

Ambitionen med den nya hemsidan är att presentera Anturas produkter och tjänster samt kompetensen inom bolaget på ett tydligt och lättöverskådligt sätt. Utöver detta är målsättningen att erbjuda besökaren en mer visuellt tilltalande upplevelse och responsiv förbättring. Också det tryckta materialet i form av produktblad har fått ett lyft, i enlighet med den grafiska profilen. Den svenska hemsidan är först att lanseras, under våren tillkommer övriga marknader.

Utöver personliga möten utgör Anturas webbplats ofta vår första kontakt med kunder och andra intressenter. Vår nya hemsida möjliggör en tydligare presentation av Anturas produkter och tjänster som är i linje med varumärket, säger Mattias Andersson, CEO på Antura.

För mer information, vänligen kontakta:

Elin Roxhage, Marketing Manager Antura Group
Elin.roxhage@antura.se
+46 (0) 708 48 08 48

Mattias Andersson, CEO Antura Group
mattias.andersson@antura.se
+46 (0) 708 807020

 

”Utöver personliga möten utgör Anturas webbplats ofta vår första kontakt med kunder och andra intressenter. Vår nya hemsida möjliggör en tydligare presentation av Anturas produkter och tjänster som är i linje med varumärket.”

Mattias Andersson, CEO, Antura

Ambitionen med den nya hemsidan är att presentera Anturas produkter och tjänster samt kompetensen inom bolaget på ett tydligt och lättöverskådligt sätt.