Play-Icon
2017-10-19

Antura listas som Superföretag -för sjätte året i obruten följd

Antura koras till Superföretag för sjätte året i obruten följd och är således ett av tretton företag som har varit med på listan sex år i rad eller längre. 

Antura koras till Superföretag för sjätte året i rad av Bisnode och tidningen Veckans Affärer. En majoritet av bolagen på listan består av ”nya” företag, dvs. företag som utnämns som Superföretag för första gången. Antura är ett av tretton företag som har varit med på listan sex år i rad eller längre. Av dessa tretton återfinns endast fyra företag i branschgruppen IT & Elektronik. 

Ett av Sveriges mest välmående tillväxtföretag

Superföretagen presterar inte bara bättre ekonomiskt än andra jämförbara företag, de står också för en stor andel av tillväxten, utvecklingen och de nya jobben i Sverige. 

Karakteristiskt för superföretagen är att de har en långsiktig försäljningstillväxt och uthållig lönsamhet, är strategiskt skickliga med finansieringen och samtidigt effektiva i hushållningen av resurserna. Bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren vägs samman och kriterierna är tuffa; runt en promille av Sveriges alla företag kvalar in på listan. 

 

Om Superföretagen 2017 

De företag som samtidigt kan visa en långsiktig försäljningstillväxt, uthållig lönsamhet, långsiktigt fungerande resurshushållning och en bra finansieringsstrategi har goda möjligheter att nå superföretagsstatus.

Bisnodes modell för att identifiera Sveriges Superföretag bygger på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 641 företag som kommer med på 2017  års topplista.

www.va.se/superforetagen2017