Play-Icon
2018-01-18

Antura storfavorit bland kommunala fastighetsbolag

Under det senaste året har ett flertal kommunala fastighetsbolag valt att införa Antura Projects som stöd i verksamheten. Några av de mest nytillkomna är Sollentuna kommunfastigheter samt Göteborgsbaserade Egnahemsbolaget och Higab. Välkommen till Antura!

Antura samarbetar idag med ett stort antal kommunala bolag inom bygg- och fastighetssektorn där Anturas produkter och tjänster används för att hantera en ofta omfattande projektverksamhet, med påverkan på samhället i stort. 

Ytterligare tre kommunägda bolag har nyligen givit Antura sitt förtroende; Sollentuna kommunfastigheter liksom Egnahemsbolaget och Higab i Göteborg implementerar Antura Projects inför 2018. 

Stärkt position som leverantör till projektverksamheter inom bygg och fastigheter  

Antura har sedan flera år ett omfattande samarbete med Göteborgs Stad, där Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB samt Park- och Naturförvaltningen nyttjar Antura Projects som gemensamt verktyg för projekt- och portföljhantering. Samarbete pågår även med Lokalförvaltningen samt Framtiden Byggutveckling. De senaste nytillskotten stärker Anturas position som leverantör till projektverksamheter inom bygg- och fastigheter ytterligare.  

Några av de avgörande faktorerna till att bolagen har valt Antura Projects handlar om att systemet är heltäckande, användarvänligt samt har en bra prisbild. Möjligheten till integration med ett flertal verksamhetssystem, såsom ekonomisystem, är betydelsefull, liksom behörighetsstyrning av projekt, dokument och roller. Att såväl medarbetare inom bolaget som underentreprenörer och konsulter arbetar i samma projektverktyg underlättar översikt och uppföljning och ger en större samsyn på verksamheten. 

Dessa användbara funktioner ger optimala förutsättningar att lyckas i framtida bygg- och fastighetsprojekt!

Sollentuna kommunfastigheter ansvarar för kommunens verksamhetsfastigheter, kommersiella fastigheter samt skolor.

Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen där även Framtiden Byggutveckling ingår. Uppdraget består i att utveckla nya bostadsrätter i Göteborg, med fokus på stadsdelar som har hyresrätter som upplåtelseform.

Higab äger och förvaltar många av de hus som är karaktäristiska för Göteborg, såsom Feskekôrka, Konserthuset, Gamla Ullevi och Stora Teatern. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om drygt 670 000 kvadratmeter. 31 av husen är byggnadsminnen. 

www.sollentuna.se/sollentuna-kommunfastigheter

www.egnahemsbolaget.se

www.higab.se