Play-Icon
2015-09-11

Antura stöttar Barncancerfonden, World Childhood Foundation och Cancerfonden under 2015

Utifrån våra medarbetares val kommer Antura att stötta Barncancerfonden, World Childhood Foundation och Cancerfonden genom att skänka 10 000 kr till varje organisation.

På Antura känner vi ansvar och delaktighet i det vi gör. Våra värdeord - kvalitet, enkelhet, generositet och trovärdighet, genomsyrar vår verksamhet och företagskultur. De ligger också till grund för vårt samhällsengagemang.

Hösten 2015 valde Antura att låta samtliga medarbetare utifrån egna preferenser välja ut de tre organisationer som man önskade att företaget skulle stötta detta år. En demokratisk omröstning visade på ett stort engagemang som vi är mycket stolta över och vi startar nu ett arbete med socialt ansvar där alla känner delaktighet. Utifrån våra medarbetares val kommer Antura under 2015 att stötta Barncancerfonden, World Childhood Foundation och Cancerfonden genom att skänka 10 000 kr till varje organisation.

De organisationer som Anturas medarbetare har valt bedriver samtliga ett mycket viktigt arbete som ligger i linje med Anturas värderingar och vi hoppas att våra bidrag kommer till nytta i projekt världen över, säger Mattias Andersson, VD Antura.

Bidragen innebär en möjlighet att ge tillbaka och bidra till positiva förändringar för människor såväl inom som utanför Sveriges gränser.

Antura samarbetar redan idag med ett 50-tal myndigheter, landsting och kommuner. Förutom Anturas donationer till välgörande ändamål, så är Anturas produkter och tjänster en otroligt viktig del för att svensk välfärd och andra samhällsbärande funktioner skall kunna upprätthållas och vidareutvecklas. Det är vi mycket stolta över, säger Mattias Andersson, VD Antura.

"De organisationer som Anturas medarbetare har valt bedriver samtliga ett mycket viktigt arbete som ligger i linje med Anturas värderingar och vi hoppas att våra bidrag kommer till nytta i projekt världen över.”

Mattias Andersson, VD Antura

För information kring de organisationer som Antura har valt att stötta, besök

www.barncancerfonden.se

www.childhood.se

www.cancerfonden.se