Play-Icon
2019-03-25

Antura stöttar kvinnors entreprenörskap genom Hand in Hand

Antura har inlett ett samarbete med Hand in Hand för att bekämpa fattigdom genom hållbart entreprenörskap.

Hand in Hand utbildar i entreprenörskap med särskilt fokus på kvinnligt företagande. Att stärka kvinnor är nyckeln till att bekämpa fattigdom: Studier visar att kvinnor generellt investerar 90 procent av sin inkomst på familjens välbefinnande. Motsvarande siffra för män är 30-40 procent. 

Utbildning och möjligheter till mikrolån ger kvinnor bättre förutsättningar att skapa lokala affärsverksamheter och säkra familjens inkomst. Detta bidrar även till en rad andra positiva förändringar; fler barn kan gå i skolan, bättre hälsa, bättre miljö och bättre förutsättningar att bygga stabila och jämlika samhällen. Hand in Hand har verksamhet i Afghanistan, Indien, Kenya och Zimbabwe. All personal i verksamhetsländerna rekryteras lokalt och det är dessa som sköter all fältverksamhet.

–Genom att stötta Hand in Hand och det viktiga arbetet för kvinnligt entreprenörskap kan vi bidra till ett hållbart samhällsbygge där det behövs som mest. Att vara med och skapa förutsättningarna för att fler människor kan förbättra sin famtid betyder otroligt mycket för oss som bolag, och för mig personligen, säger Mattias Andersson, VD och grundare av Antura. 

Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom. Genom utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper Hand in Hand framförallt kvinnor att starta egna små företag. Tack vare den ökade inkomsten kan de då, med egen kraft, förbättra livsvillkoren för sig själva och sina familjer.

Hand in Hands unika arbetsmodell för hjälp till självhjälp bidrar till bestående resultat och har positiv effekt på individ- och familjenivå, såväl som på samhället i stort.

www.handinhand.nu