Play-Icon
2012-06-25

Antura tillsätter ny styrelse

Som ett led i att säkerställa Anturas framtida expansion i både Sverige och utomlands har Antura under 2012 tillsatt en ny styrelse bestående av advokat Fredrika Hörlin (styrelseordförande) och Bo Steiner samt Mattias Andersson (VD).

Antura har härmed det stora nöjet att presentera den nya styrelsen och välkomnar de nya ledamöterna Fredrika Hörlin och Bo Steiner.

Styrelseordförande Fredrika Hörlin om sitt engagemang i Antura

”Antura må vara ett litet ägarlett Göteborgsbolag men dess verksamhet, styrning och professionalism liknar mer ett börsbolag. Alltsedan min första kontakt med Antura för tre år sedan har jag imponerats av hur oerhört professionellt man agerar i alla led gentemot kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Att i detta expansiva läge som Antura befinner sig, tillsätta externa styrelseledamöter visar ytterligare på bolagets mod och vilja att växa. Med en arbetande styrelse säkerställs att bolagets expansion och tillväxt fortsätter på det goda och kontrollerade sätt som hittills skett. ”

Styrelseledamot Bo Steiner om hur han ser på Anturas framtida möjligheter

”Redan när jag började få kontakt med Antura 2009 kände jag att det fanns så mycket potential i bolagets affärsidé och i personalens starka engagemang och kundfokus och att detta skulle bli ett mycket intressant tillväxtföretag över tiden. Expansionen i antal kunder och i mer personal liksom de kontinuerliga produktförbättringarna har till dags dato skapat en grund för en stabil hemmamarknad, men också öppnat för en kommande internationalisering, vilket jag ser som en stor utmaning under den kommande femårsperioden.

Med min egen bakgrund från 20 års verksamhet i internationella företag och en hel del finansiell erfarenhet från riskkapitalbranschen, ser jag att företaget sannolikt kommer att få stor nytta av mina erfarenheter och kontaktnät de kommande åren. Mina många uppdrag i styrelser inom bolag verksamma inom många olika branscher har också gett mig en bred strategisk erfarenhet, som jag tänker ta med mig in i styrelserummet.”

 Anturas nya styrelse


Fredrika Hörlin

Fredrika Hörlin

Styrelseordförande
  • Företagsjurist åt Antura sedan 2009
  • Advokat & delägare på Advokatforman Wåhlin
  • Styrelseordförande och ledamot i flertalet företag
Bo Steiner

Bo Steiner

Styrelseledamot
  • Advisory Board/rådgivare åt Antura 2009-2011
  • Seniorkonsult hos Tillväxtkonsult
  • Verksam i 15 år som rådgivare för Business Region Göteborg
  • 10 år som affärsutvecklings-konsult för ALMI Företagspartner Väst
  • Styrelseordförande och ledamot i ett flertal små och medelstora ägarledda företag
Mattias Andersson

Mattias Andersson

Styrelseledamot
  • Grundare och VD på Antura
  • Styrelseledamot PMI Sweden Chapter 2006-2010