Play-Icon

2019-03-25

Antura utses till MästarGasell 2019

Sju år i rad har Antura blivit utnämnt till Gasellföretag av Dagens industri. Nu tillhör bolaget även den exklusiva skara som tituleras MästarGasell 2019. 

2019 är jubileumsår för Di Gasell och detta firas genom utdelning av superpriset Di MästarGasell till de företag som har fått minst tre utmärkelser genom åren. Av de drygt 10 000 företag som har utsetts till Gasellföretag sedan starten år 2000 är det endast omkring 1 400 som hör till denna exklusiva krets.

Antura, som erhöll utmärkelsen Gasellföretag för sjunde året i obruten följd 2018, kan nu alltså även tituleras MästarGasell.

Kriterier för att utses till MästarGasell:

Företaget ska ha utsetts till Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges främsta tillväxtföretag. Till grund för Gasellundersökningen ligger företagets fyra senaste årsredovisningar. 

 

Om Gasellföretagen 

Gaseller utgörs av de små och snabbväxande företagen vilka skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen. För att benämnas Gasellföretag måste ett bolag uppfylla ett antal kriterier rörande långsiktig organisk tillväxt och sund ekonomi.

gasell.di.se