Play-Icon
2016-10-11

Antura utses till Superföretag för femte året i rad

Antura blir Superföretag för femte året när Veckans Affärer och Bisnode korar Sveriges mest välmående tillväxtföretag. Antura är 1 av 28 bolag som klarar av att finnas med på listan fem år i rad.

Antura är 1 av totalt 580 företag i Sverige som har utnämnts till Superföretag. För att komma med i rankningen krävs att bolaget fyra år i rad har klarat högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital. I snitt är det bara någon tiondels promille av de svenska företagen som lever upp till kraven. De senaste fyra åren har Antura mer än fördubblat såväl omsättning som antal anställda, något som vägs in i bedömningen.

En majoritet av bolagen på listan består av ”nya” företag, dvs. företag som utnämns som Superföretag för första gången. Antura är 1 av 28 företag som har klarat kraven och utsetts till Superföretag för femte året i rad.

Superföretagen presterar inte bara bättre ekonomiskt än andra jämförbara företag, de står också för en stor andel av tillväxten, utvecklingen och de nya jobben i Sverige.

 

Om Superföretagen 2016 

De företag som samtidigt kan visa en långsiktig försäljningstillväxt, uthållig lönsamhet, långsiktigt fungerande resurshushållning och en bra finansieringsstrategi har goda möjligheter att nå superföretagsstatus.

Bisnodes modell för att identifiera Sveriges Superföretag bygger på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 580 företag som kommer med på 2016 års topplista.

www.bisnode.com/superforetagen