Play-Icon
2017-10-16

Antura utsett till Gasellföretag – för sjätte året i rad

Antura erhåller utmärkelsen Gasellföretag för sjätte året i rad och utgör därmed ett av trettiotre bolag som någonsin har lyckats med denna bedrift.

Antura erhåller utmärkelsen Gasellföretag för sjätte året i obruten följd och är således ett av de svenska bolag som är bäst på att generera lönsam tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. Antura tillhör onekligen en exklusiv skara företag; sedan Dagens Industri startade prisutdelningen 2000 har totalt trettiotre bolag utsetts till Gasellföretag sex gånger.

Gasellkriterier

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla nedan kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

  • En omsättning som överstiger 10 Mkr

  • Minst tio anställda

  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret

  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren

  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner

  • Sunda finanser

Antura var Gasellföretag även 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016.

 

Om Gasellföretagen

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen.

Dessutom skiljer sig Gasellerna från de allra minsta företagen, som jobbar för brödfödan och inte i första hand strävar efter att växa.

www.di.se/gasell