Play-Icon
2014-11-19

Antura utvecklar nya ISO-standarder för projekt, program och portfölj

Antura deltar i arbetsgruppen SIS/TK 510, med syfte att ta fram nya ISO-standarder för ”Portfolio Management”, ”Project Governance” , ”Programme Management” samt ”Terminology”.

Projekt som arbetsform är vanligt i alla verksamheter och omkring en tredjedel av världens totala bruttonationalprodukt är projektrelaterad! Idag finns en mängd olika metoder och verktyg för projektstyrning och det finns pengar att spara på att effektivisera projektarbetet. Den globala standarden om projektledning SS-ISO 21500 ”Vägledning för projektledning – Begrepp och processer” publicerades på svenska i april 2013 och är den första i en serie av nya ISO standarder inom området. Standardiseringsarbetet fortsätter med nya arbeten inom ”Portfolio Management”, ”Project Governance” , ”Programme Management” samt ”Terminology”.

Patrik Strömbeck representerar Antura i den arbetsgrupp som jobbar med att ta fram dessa nya internationella standarder. Fastställandet av nya ISO-standarder föregås av omfattande processer med granskningar och yttranden från olika arbetsgrupper runt om i världen. Antura ser sitt deltagande i denna arbetsgrupp som mycket viktigt och vi hoppas att kunna dela med oss av vår stora erfarenhet från att implementera PPM-lösningar såväl som att utveckla verksamheters förmåga inom projekt- och portföljhantering.