Play-Icon

2019-12-05

Antura välkomnar Åda, offentliga Ålands IT-bolag, som ny kund

Åda, offentliga Ålands IT-bolag, inför Antura Projects som projektverktyg. Målet är att förbättra analys och styrning av projektportföljen samt underlätta arbetet för projektledare, resursägare och projektkontor. 

Åda verkar som offentliga Ålands IT-avdelning och samlar den offentliga sektorns IT-relaterade arbetsuppgifter på ett och samma ställe. I digitaliseringen av Åland utgör Åda en samordnande resurs som både projektleder, koordinerar samt upphandlar IT-lösningar och ansvarar för underhåll av befintliga system. Genom att implementera Antura Projects som projektverktyg hoppas Ada uppnå förbättrad kontroll av projektverksamheten samt underlätta arbetet för projektledare, resursägare och projektkontor. 

Initialt kommer Antura Projects funktioner för rapportering av status samt kostnadshantering att användas. En integration planeras också med Ådas tidrapporteringssystem för effektiv uppföljning av progress och uppskattad återstående tid. 

I digitaliseringen av Åland utgör Åda en samordnande resurs.

Åda verkar som offentliga Ålands IT-avdelning och sköter såväl drift och support som förvaltning samt bidrar till att driva IT-relaterade projekt framåt. Bolaget bildades 2015 med syfte att utveckla det offentliga Ålands IT-struktur.

www.ada.ax