Play-Icon
2017-08-08

Antura välkomnar Ale kommun som ny kund

Ale kommun är en av de kommuner som har valt att använda Antura Projects i arbetet att hantera en stark framtida tillväxt inom stadsutveckling. Vi är glada över förtroendet!

Ale kommun står inför en spännande framtid med ökande befolkning och tillväxt, vilket innebär omfattande krav inom ett flertal verksamhetsområden. Under våren 2017 valde därför Ale kommun att upphandla ett projektverktyg, i syfte att stödja utvecklingen samt de gemensamma arbetssätten inom kommunen. Ett administrativt stöd för planering, dokumenthantering och resurshantering på roll­, individ samt projektnivå efterfrågades.

Efter en offentlig upphandling med utvärdering av kvalitet utifrån leverantörspresentation, funktionalitet och användarvänlighet, föll valet på Antura, vars anbud erhöll det högsta betyget på en fyrgradig skala. Implementering av Antura Projects sker hösten 2017.

 

Ale är en expansiv kommun. Målet är att växa med 3 procent per år och befolkningskurvan pekar stadigt uppåt. Här bor idag omkring 30 000 invånare och kommunen arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för tillväxt. Ny motorväg och fem pendeltågsstationer som skapar närhet till storstadsregionen Göteborg och utbyggnad för såväl bostäder som verksamheter är några av kommunens satsningar för framtiden.

www.ale.se