Play-Icon
2015-06-12

Antura välkomnar Huddinge Kommun som ny kund

Huddinge Kommuns vision var att upphandla och införa ett projektverktyg som skulle ge stöd åt samtliga verksamheter inom kommunen. Efter en omfattande upphandling föll valet på Antura Projects.

Kommunens vision var att ett framtida projektverktyg ska ge stöd åt samtliga verksamheter inom kommunen. Genom projektverktyget ville man bli bättre på att planera, genomföra och följa upp de projekt som bedrivs. Ett gemensamt projektverktyg skulle även bidra till att flera arbetar enligt projektmodellen som är framtagen inom kommunen. Utöver det skulle projektverktyget ge en bättre överblick och uppföljning av pågående projekt.

Projektverktyget skulle ge stöd åt följande områden:

 • Projektstrukturer

 • Mallprojekt

 • Projektattribut

 • Kalkyl, budget, prognos och uppföljning

 • Planering av projekt, tid och resurser

 • Tidrapportering

 • Dokumenthantering

 • Aktivering av investeringsprojekt

 • Extern och intern fakturering samt koppling mot inköp

 • Behörigheter och krav på informationssäkerhet

 • Riskanalys

Kommunen driver ett antal olika typer av projekt, som verktyget skulle ge stöd åt.

 • Exploateringsprojekt - projekt som vanligtvis består av dels markexploatering för försäljning (omsättningstillgång) och dels investeringar i utbyggnad av geografiska områden (anläggningstillgång).

 • Investeringsprojekt - projekt som enbart består av investeringar i anläggningstillgångar.

 • Driftprojekt - verksamhetsmässiga utvecklingsprojekt t ex. processförbättringar, organisationsutveckling, IT mm.

En viktig del i kravbilden var att systemet skulle integreras mot ekonomisystemet Agresso och andra verksamhetssystem. Projektverktyget skall överföra projektbudget till Agresso och från Agresso skall ekonomiskt utfall hämtas.

Efter en öppen offentlig upphandling föll valet på Antura Projects, Anturas helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering.

”Det är mycket glädjande att ytterligare en kommun har givit Antura sitt förtroende. I Stockholmsregionen samarbetar Antura sedan tidigare med kommuner såsom Järfälla, Nacka, Norrtälje, Sollentuna och Haninge. Vi ser stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och andra synergier, genom att allt fler kommuner i regionen väljer Antura Projects som verksamhetsövergripande projektverktyg. Vi önskar Huddinge Kommun varmt välkommen som ny kund till Antura!”

Mattias Andersson, VD Antura

"Det är mycket glädjande att ytterligare en kommun har givit Antura sitt förtroende. Vi önskar Huddinge Kommun varmt välkommen som ny kund till Antura!”

Mattias Andersson, VD Antura

Huddinge är en modern storstadskommun med 100 000 invånare, den näst största kommunen i Stockholms län. Här finns kunskapsstaden Flemingsberg och handelsplatserna Länna och Kungens kurva. Kommunen är den näst största arbetsgivaren i Huddinge med knappt 6 000 anställda och består av fem förvaltningar:

- Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF)
- Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)
- Kultur- och fritidsförvaltningen (KUF)
- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB)
- Social- och äldreomsorgsförvaltningen (SÄF)

www.huddinge.se