Play-Icon
2016-09-01

Antura välkomnar Luleå kommun som ny kund

Ytterligare en kommun har givit Antura förtroendet som leverantör av projektverktyg. Välkommen Luleå kommun och stadsbyggnadsförvaltningen! 

Stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun omfattar ett flertal avdelningar med specifik kompetens. Områden som stadsplanering, investering, drift och underhåll, vatten och avlopp samt fastigheter är viktiga för Luleå, som är en av Sveriges tillväxtkommuner. Avdelningen stadsplanering har ansvaret för de tidiga skedena i samhällsbyggnadsprocessen. Här såg Luleå kommun behovet av ett projektverktyg, i syfte att få hela organisationen att arbeta efter den rådande projektmodellen och ge en bättre överblick samt uppföljning av pågående projekt. 

Initialt kommer Luleå kommun att nyttja funktioner såsom resurshantering och tidrapportering. Implementering av Antura Projects sker hösten 2016.

 

Luleå utsågs till Årets Tillväxtkommun 2015 och befolkningskurvan pekar stadigt uppåt. Här bor idag omkring 76 000 invånare och kommunen arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för tillväxt. Bland annat är ett ökat bostadsbyggande och utbyggd infrastruktur i fokus. Luleå är en av de största arbetsgivarna i Norrbotten med ca 6 500 medarbetare fördelade på 300 olika befattningar. 

www.lulea.se